Βιωματική Εκπαιδευτική Δράση « Μια Βαλίτσα Κόσμος» από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στο 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού υλοποίησε στους χώρους του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων  τη βιωματική δράση «μια βαλίτσα κόσμος» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «προσφυγικές ροές ,ανθρώπινα δικαιώματα  και διαπολιτισμικότητα ». Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε . Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ενημέρωση ,η ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση θετικής στάσης  και συμπεριφοράς των παιδιών απέναντι στους πρόσφυγες ώστε στο μέλλον να δράσουν ενεργά ως ενήλικες πολίτες της κοινωνίας μας.

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων ,  με τη βοήθεια των κατάλληλα εκπαιδευμένων  εθελοντών του Σ.Ε.Ο, είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν είτε έμμεσα είτε άμεσα, έννοιες που σχετίζονται με τους πρόσφυγες και το προσφυγικό  ζήτημα όπως μειονότητες, διαφορετικότητα , αποδοχή, προσφορά, ισότητα ,προσφυγιά, μετανάστευση. Η δράση ολοκληρώθηκε σε δυο συναντήσεις ,αρχικά με δραστηριότητες σχετικά με τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου οι μαθητές  εκτέθηκαν σε ερεθίσματα που ενεργοποιούν την ενσυναίσθηση . Έπειτα ακολούθησε το βιωματικό παιχνίδι «αναζητώντας πατρίδα» που βασίζεται κατά κύριο λόγο στο παιχνίδι ευαισθητοποίησης για την ζωή των προσφύγων με τίτλο «Περάσματα», το οποίο δημιουργήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε  μετά από πρόσκληση του 2ου Γυμνασίου  Φαρσάλων στο Σώμα Ελληνικού  Οδηγισμού , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Erasmus + “lifeboats full of hope“,όπου συμμετέχει ως εταίρος. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ευχαριστούν   θερμά τα μέλη του Τοπικού Τμήματος Φαρσάλων και την Ομάδα Μεγάλων Οδηγών για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία.