Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση απασχόλησης και καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
 2. Έγκριση «Απόδοσης αναδρομικής εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (τ. ΤΑΔΚΥ).
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
 4. Έγκριση της με αριθμό 20/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αυλής 1ου Δημοτικού Σχολείου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 5. Έγκριση της με αριθμό 21/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκέ Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου-Λυκείου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 6. Έγκριση της με αριθμό 22/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευή στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Λυκείου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 7. Έγκριση της με αριθμό 23/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Διλόφου, Δ.Ε. Ναρθακίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 8. Επικαιροποίηση της με αριθμό 13/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση της Οδού Κανάρη μέχρι Λαρίσης».
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου με τίτλο:  «Διαμόρφωση – Ανάπλαση του Χώρου Βόρεια της Αγ. Παρασκευής».
 10. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Αχιλλείου Φαρσάλων» .
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση πόλης και Τοπικών Κοινοτήτων».
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ναρθακίου».
 14. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας στον Πύργο Δεληδημητρίου για λειτουργία Κέντρου Ημέρας ΑμΕΑ.
 15. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
 16. Λήψη απόφασης για την επιλογή Τραπεζικού Πιστωτικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων/διαθέσιμων του Δήμου.
 17. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων (Γ’ τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
 18. Έγκριση συνδρομής του Δήμου ως μέλος στο «Δίκτυο Δήμων Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων».
 19. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης εγκαινίων αίθουσας στον Πύργο Δεληδημητρίου για λειτουργία Κέντρου Ημέρας ΑμΕΑ.
 20. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο & διάθεση πίστωσης.
 21. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για το Δήμο Φαρσάλων και των Νομικών Προσώπων.
 22. Έγκριση της με αριθμό 63/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. με θέμα «Αναπροσαρμογή ή μη των διδάκτρων στη Μουσική Σχολή».
 23. Έγκριση της με αριθμό 69/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. με θέμα «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017  (πέμπτη)».
 24. Εγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Δήμου, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α  Δ.Φ.)», για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας (καταβολή εφάπαξ βοηθήματος) και διάθεση πίστωσης.
 25. Έγκριση αλλαγής έδρας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).
 26. Έγκριση της με αριθμό 56/2017απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ με θέμα:  «Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ οικ. έτους 2017 και διάθεση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών».
 27. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 28. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 29. Λήψη απόφασης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
 30. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (Κυλικείο) υγειονομικού ενδιαφέροντος στην σκεπαστή Λαϊκή Αγορά.
 31. Έγκριση παράτασης για ένα (1) έτος, μισθώσεων καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης.
 32. Έγκριση μερικής ανάκλησης της με αριθμό 188/2017 ΑΔΣ με θέμα: «Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων».
 33. Αντικατάσταση μέλους και αλλαγής Προέδρου στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Φαρσάλων.
 34. Διάθεση χώρου πρώην Δημαρχείου Πολυδάμαντα για ίδρυση & στέγαση Λαογραφικού Μουσείου Βαμβακούς.
 35. Έγκριση κατάργησης των τηλεφωνικών συνδέσεων.
 36. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση ποιμνιοστασίων.
 37. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 38. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & αντιπροσωπείας του Δήμου εκτός έδρας.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!