Διέρρευσε στο διαδίκτυο το σχέδιο με τους βασικούς άξονες της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027

Στον ιστότοπο arc2020.eu διέρρευσε το σχέδιο με τους βασικούς άξονες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027. Σύμφωνα με το έγγραφο, που θα παρουσιαστεί στις 29 Νοεμβρίου και είναι αποτέλεσμα της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ή Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την έχουμε συνηθίσει) οι βασικοί άξονες είναι:

  • Δίκαιο εισόδημα
  • Ανανέωση αγροτικού πληθυσμού
  • Διαχείριση κινδύνου
  • Κλιματική αλλαγή
  • Βιωσιμότητα
  • Καινοτομία
  • Ασφάλεια τροφίμων
  • Ανάπτυξη κοινοτήτων της υπαίθρου

Οι διαφορές είναι εμφανείς από την πρώτη κιόλας ανάγνωση των προτεραιοτήτων της νέας ΚΑΠ, αν και είναι βέβαιο ότι όλες οι παραπάνω προτεραιότητες δεν θα εξυπηρετηθούν με τον ίδιο βαθμό. Σαφέστατα πάντως, υπό τη μορφή αυτή πλαισιώνεται μία πιο πλήρης εικόνα για τις ανάγκες τόσο των αγροτών όσο και των καταναλωτών τροφίμων, όπως αναφέρει το agro24.gr.

Εξάλλου, από το να πάρουν μορφή οι παραπάνω άξονες σε κείμενο και σε πρόταση της Κομισιόν ως κανονισμού, μέχρι να εφαρμοστούν και να δούμε στην πράξη τις επιπτώσεις τους θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Ήδη αυτό το πρώτο σχέδιο που διέρρευσε μέσω του διαδικτύου θα δεχτεί πολλές αλλαγές μέχρι τα μέσα του 2018 οπότε και αναμένεται να συνταχθεί η πρώτη πρόταση της Κομισιόν προς διαβούλευση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών).

Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι ότι στις 29 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την ανακοίνωση «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιάσει τις πολιτικές τις προτάσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ.

Στις 4 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου θα συζητηθούν οι βασικοί άξονες της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2018, αναμένεται η δημοσίευση της Μελέτης Αντικτύπου της υφιστάμενης ΚΑΠ 2014-2020.

Το Μάιο του 2018 θα ολοκληρωθεί το σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. της περιόδου μετά το 2020, που επηρεάζει άμεσα τα διαθέσιμα κονδύλια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να καταθέσει την ολοκληρωμένη νομοθετική της πρόταση για την ΚΑΠ 2021-2027.

Το έγγραφο μπορείτε να το κατεβάσετε στα αγγλικά από εδώ

Πηγή: agro24.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!