Δημοσκόπηση για το Brexit: Το μετανιώνουν οι Βρετανοί

Η πλειοψηφία των Βρετανών φαίνεται πως μετανιώνει για την ψήφο υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση (στις 23 Ιουνίου 2016), σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του YouGov που δημοσιεύονται σήμερα στους Times.

Στην ερώτηση «Αναδρομικά, πιστεύετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δίκιο ή άδικο που ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ;», το 45% απαντά ότι μετανιώνει για την επιλογή αυτήν, το 43% εξακολουθεί να την εγκρίνει και το 12% εμφανίζεται αναποφάσιστο.

Σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες, το 39% θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν βρισκόταν εντός της Ένωσης, το 28% θεωρεί αντίθετα ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί.

Επίσης σε ποσοστό 36% οι Βρετανοί πιστεύουν ότι η χώρα τους θα έχει περιορισμένη επιρροή στον κόσμο μετά το Brexit , έναντι του 19% που θεωρεί ότι θα αυξήσει την παγκόσμια επιρροή της.