Στον εξωδικαστικό άμεσα χρέη αγροτών ως 50.000 ευρώ

Κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και λοιπές αγροτικές µονάδες θα έχουν, όπως όλα δείχνουν, δικαίωµα ένταξης στον εξωδικαστικό συµβιβασµό, µε βασική προϋπόθεση να ασκούν εµπορική δραστηριότητα.

∆εδοµένου ότι η διαδικασία κρίνεται γραφειοκρατική, το υπουργείο Οικονοµίας, προτίθεται να διαµορφώσει ένα πλαίσιο ένταξης µε διαδικασίες fast track, οι οποίες θα περαιώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αν τα χρέη των ενδιαφερόµενων κυµαίνονται από 20.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθεί διευκρινιστικός κατάλογος µε όλα τα επαγγέλµατα που µπορεί να ενταχτούν στην ρύθµιση και τα απαιτούµενα έγγραφα.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 26 Απριλίου, εντός χρονικού διαστήµατος τριών µηνών θα µπορεί ο ενδιαφερόµενος, είτε πρόκειται για φυσικό, είτε για νοµικό πρόσωπο, να καταλήξει σε µια συµφωνία εξωδικαστικής ρύθµισης των οφειλών του προς το σύνολο των πιστωτών του, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών, του δηµοσίου, των ταµείων (π.χ. ΟΓΑ), της Εφορίας.

Μεταξύ άλλων στο πλαίσιο που προωθήθηκε για επεξεργασία στις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής και αναµένεται να τεθεί προς ψήφιση στα τέλη Απρίλη εν µέσω αντιδράσεων από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχει άλλη πρόταση, παρέχεται η δυνατότητα σε αγρότες που κρατούν λογιστικά βιβλία, να υποβάλλουν από τον Ιούλιο µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, αίτηµα ρύθµισης των οφειλών τους.

Βασική προϋπόθεση, είναι να ασκούν εµπορική δραστηριότητα και τα χρέη τους να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ έως 31/12/2016.