Πάνω απο 30 εκ. ευρώ σε δικαιούχους των Ασπίς και Commercial Value

Την καταβολή των ποσών των προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AEE.

Συγκεκριμένα, η ΤτΕ γνωστοποίησε ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των δύο εταιρειών:

Ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 9.674 συμβόλαια, εκ των οποίων 4.864 αφορούν την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και 4.810 την Commercial Value AEE.

Προχώρησε στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών και κατέβαλε τα ποσά των προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των προσωρινών διανομών που καταβλήθηκαν έως και τον Μάρτιο 2017, ανήλθαν σε περίπου 23 εκατ. ευρώ, μέσω τριών διαδικασιών προσωρινών διανομών (Δεκέμβριος 2016, Ιανουάριος 2017, Μάρτιος 2017).

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 3.454 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1.527 για την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και 1.927 για την Commercial Value AEE.

Το συνολικό ποσό προς καταβολή, ανέρχεται σε 7.454.613,17 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

1.238.048,91 ευρώ για την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ

6.216.564,26 ευρώ για την  Commercial Value AEE

Με βάση τη διαδικασία, δίνονται έως και την 7η Απριλίου του 2017 εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων.

Συνολικά και για τις τέσσερις προσωρινές διανομές καταβλήθηκαν περίπου 30,5 εκατ. ευρώ για 13.128 συμβόλαια (περίπου το 50% των δικαιούχων που προσήλθαν για να πιστοποιηθούν).

Πηγή: www.ant1news.gr