Παρουσιάστηκε το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης από τα Φάρσαλα

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα «Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού μοντέλου», έκαναν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης και ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Δήμος Φαρσάλων. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ανέπτυξε το θέμα «Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και η Στρατηγική της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης».

ΠΑΑ-9545

Ειδικότερα το θέμα «Οι επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα», ανέπτυξε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ Ν. Μανέτας, για το θέμα «Περιβάλλον και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020» μίλησε η Προϊσταμένη της Μονάδας Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Κ. Λογοθέτου και η Προϊσταμένη της Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Μ. Τσάρα, αναφέρθηκε στο θέμα «Συνεργατικότητα και Καινοτομία στα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020».

ΠΑΑ-9518

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα. Παρουσιάστηκαν οι επενδυτικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα, οι δράσεις που στοχεύουν στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι ευκαιρίες συνεργασίας και προώθησης της καινοτομίας που παρέχονται μέσα από το νέο ΠΑΑ, μέσω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Tην ημερίδα συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ρούστας.

ΡΟΥΣΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ----9525

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κόκκαλης στον χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής:

Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ, την εκδήλωση που διοργανώσαμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε συνεργασία με το Δήμο Φαρσάλων, αφιερωμένη στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τη περίοδο 2014-2020. Μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολλές δυσκολίες λόγω της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αλλά και από πολλές προκλήσεις ως προς τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα της εθνικής μας οικονομίας.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πιστεύουμε ότι θα  αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων πολιτικής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και παθογενειών της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και εντάσσεται σε ένα συνολικότερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, οι προσδοκίες από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μεγάλες, σε όρους τόσο χρηματοδοτικής συνεισφοράς στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων όσο και κυρίως ουσιαστικής συνεισφοράς στην προσπάθεια ανάταξης και αναπροσανατολισμού του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου.

Ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας και θα προκρίνει την αναπτυξιακή ώθηση προς όφελος της δημιουργίας ή διατήρησης βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η μόνη διέξοδος είναι να αποκτήσει η χώρα αναπτυξιακή στόχευση, αξιοποιώντας και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και διορθώνοντας τα δομικά της προβλήματα. Η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με βασικές συνιστώσες την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική αειφορία, την κοινωνία της γνώσης, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την συνοχή του κοινωνικού της ιστού.

Και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει την ολοκληρωμένη αυτή αναπτυξιακή προσέγγιση ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου καθώς και στη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Ο αγροτικός χώρος της Ελλάδας αποτελεί ένα δυναμικό μωσαϊκό με περιοχές, οι οποίες διαφέρουν όσον αφορά στην οικονομική και τομεακή ανάπτυξή τους, στην κοινωνική, δημογραφική τους σύνθεση και στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην περιβαλλοντική και πολιτισμική αξία τους καθώς και στην ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή.

Η στρατηγική του ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο ακριβώς χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών της χώρας, αποτελεί ουσιαστικά «σημείο» εκκίνησης νέων καινοτόμων παρεμβάσεων στο αγρο-διατροφικό σύστημα και είναι μια κατεξοχήν χωρική στρατηγική, που θα προσεγγίσει τις ανάγκες κάθε ξεχωριστής ενότητας του αγροτικού χώρου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συνολικής πολιτικής και ενός ενιαίου, εθνικού στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων και η αποκεντρωμένη υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων, βάσει εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής, σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί πόροι μαζί με εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, που φτάνουν τα 6 δις € για όλη την προγραμματική περίοδο, θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν την στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, μέσα από αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε βασικές μας προτεραιότητες και επιλογές, όπως:

  • Την βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγρο-διατροφικών προϊόντων.
  • Την αύξηση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας των δρώντων του αγρο-διατροφικού συστήματος αλλά και της χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων.
  • Την αναδιάρθρωση βασικών παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας των αγροτικών περιοχών.
  • Την επένδυση στην συνεργασία, στη δικτύωση, την οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και τη διαχείριση κινδύνων.
  • Την επένδυση στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.
  • Την αντιμετώπιση της ανεργίας κυρίως των νέων σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων για την ηλικιακή αναζωογόνηση του πρωτογενή τομέα.
  • Την αειφόρο ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού και των δασικών συστημάτων, στο σύνολο των αγροτικών περιοχών.
  • Την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές της χώρας.
  • Τη δημιουργία στενών σχέσεων αγρο-διατροφικού συστήματος, πολιτισμού και τουρισμού με στόχο την παροχή ενιαίου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος.
  • Τη σύζευξη αγροτικών με περιαστικές – αστικές περιοχές.

Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιότητων μας μέσα από τον νέο ΠΑΑ αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο, που έχει ξεκινήσει δυναμικά και που πιστεύω ότι με τη συνεισφορά όλων σας θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου.

Με τα λίγα αυτά λόγια να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση που πιστεύω θα συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας από τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου μας για τα νέα μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ----9548

Χαιρετισμό στην ημερίδα έκανε και ο Δήμαρχος Φαρσάλων ο οποίος ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό να διεξάγεται η ημερίδα στα Φάρσαλα καθώς αποτελεί αγροτικό Δήμο, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους στην πόλη ανέφερε οτι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο Δήμο,  τα οποία αναζητούν λύσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης και επενδυτικής, ενώ ζήτησε από τον Υφυπουργό να μεριμνήσει προς την κατασκευή φράγματος καθώς υπάρχουν έτοιμες μελέτες (πχ Κακλετζόρεμα).

Δεκάδες αγρότες και οι τοπικές αρχές παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκδήλωση – ενημέρωση που έγινε από τον κ. Κασσίμη και του έθεσαν στο τέλος ερωτήματα για τη συμμετοχή στα διάφορα προγράμματα.

Ο Υφυπουργός ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥπΑΑτ για την παρουσία τους στην Ημερίδα, καθώς και την ουσιαστική συμβολή τους στην καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωση των αγροτών για τα νέα μέτρα και τις δράσεις του ΠΑΑ.

Ο κ. Β. Κόκκαλης τόνισε για ακόμη μια φορά, πως για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αποτελεί το «στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση», η εξυπηρέτηση των βασικών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μέσα από το νέο ΠΑΑ. Η νέα προγραμματική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναμικά και πιστεύω με τη συνεισφορά όλων, θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου.