Ενημερωτική συνάντηση από την ΠΕΔ Θεσσαλίας

ΕΔ Θεσσαλίας διοργανώνει   σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναπτυχθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν άμεσα στην Τ.Α.

Ομιλητές είναι ο πρόεδρος του Τ.Π.Δ. κ. Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα των χρηματοδοτικών αναγκών των Δήμων  και ο πρόεδρος του Κ.Α.Π.Ε. κ. Τσολακίδης Βασίλειος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα που αφορά στα Ενεργειακά Προγράμματα των Δήμων .

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 30-3-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λαρισαίων (Λάρισα).