Νέο καθεστώς για τα “λουκέτα” σε όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Αλλαγές στο νομικό καθεστώς που διέπει την επιβολή των λουκέτων σε επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο των δράσεων για περιορισμό της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Η τροπολογία προβλέπει:

1. Την επιβολή 48ωρου λουκέτου για τις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην έχουν εκδώσει 10 ή περισσότερες αποδείξεις ή η αξία των αποδείξεων που έχει εκδοθεί ξεπερνά τα 500 ευρώ. Στην περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης τον ίδιο ή τον επόμενο χρόνο με μη έκδοση τουλάχιστον 3 αποδείξεων επιβάλλεται λουκέτο τεσσάρων ημερών. Αν μετά την πάροδο διετίες και εντός των επόμενων δυο ετών πιαστεί η επιχείρηση να μην έχει εκδώσει 3 αποδείξεις τότε επιβάλλεται λουκέτο 10 ημερών.

2. Την επιβολή της ποινής της προσωρινής αναστολής λειτουργίας μόνο για την εγκατάσταση στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις και όχι σε όλες τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που διαθέτει ο ίδιος επιχειρηματίας.

3. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές απειλούνται ή γίνεται χρήση βίας εναντίον τους τότε η επαγγελματική εγκατάσταση θα διακόπτει αναγκαστικά τη λειτουργία της για έναν μήνα και ο επιχειρηματίας θα καλείται για εξηγήσεις εντός 5 ημερών.

4. Αν επιβληθεί η ποινή της προσωρινής αναστολής λειτουργίας και ο επιχειρηματίας προχωρήσει στην παράνομη λειτουργία της, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που ισχύουν, θα επιβάλλεται επιπλέον και νέο λουλέτο 10 ημερών στην εγκατάσταση.

5. Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας της επιχείρησης ή της παράλληλης λειτουργίας άλλης επιχείρησης στον ίδιο χώρο με σκοπό την αποφυγής της ποινής διακοπής λειτουργίας, η ποινή του λουκέτου θα εφαρμόζεται στην νέα επιχείρηση κανονικά, εφόσον και στη νέα εταιρία εμφανίζεται να μετέχει ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες της παλαιάς, ή αν λειτουργεί στον ίδιο χώρο με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή ανήκει σε συγγενείς ή εργαζόμενους του επιχειρηματία που εντοπίσθηκε να μην εκδίδει αποδείξεις

6. Για το χρονικό διάστημα της αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας ο επιχειρηματίας υποχρεώνεται να καταβάλλει κανονικά τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του οι οποίοι συνδέονται μαζί του με εξαρτημένη σχέση εργασίας

7.Δεν θα επιβάλλεται η ποινή του λουκέτου σε κλάδους επιχειρήσεων οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, για κοινωνικούς και τεχνικούς λόγους. Πρόκειται για ιατρεία, γηροκομεία, φαρμακεία κλπ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα που θα ξεκινούν από 1.000 έως 2.500 ευρώ και θα αυξάνονται σε 2.501-5.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Πηγή: antenna.gr