Με απλό ενοικιαστήριο ενεργοποίηση δικαιωμάτων για μίσθωμα ως 960 ευρώ

Iδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ηλεκτρονικό μέσω Τaxisnet ή απλό με θεώρηση για τα γνήσια των υπογραφών (όταν το ετήσιο μίσθωμα είναι μέχρι 960 ευρώ), στο οποίο θα αναγράφονται οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή απαραίτητα, καθώς και το είδος δικαιωμάτων και η χρονική περίοδος μίσθωσης είναι απαραίτητο να προσκομίσουν οι παραγωγοί στις πύλες ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, στην περίπτωση ενοικίασης αγροτεμαχίων για καλλιέργεια αροτραίων ή σταβλικών εγκαταστάσεων.

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, πρέπει απαραίτητα, να υποβάλλουν μηχανογραφημένο Ε9 1/1/2016 ή συμβόλαιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή για νέες αγορές που δεν υπάρχουν στο Ε9.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΣ Βόλου, όλοι οι παραγωγοί θα χρειαστούν τα εξής:

1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου

3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας 2015 και κωδικοί TAXISNET

4. Βιβλιάριο ΟΓΑ (εάν υπάρχει) ή ΑΜΚΑ όταν υπάρχει άλλος φορέας ασφάλισης.

5. Κινητό τηλέφωνο και e-mail

Ειδικότερα για:

Α) Αροτραίες εκτάσεις

1) Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για σκληρό σιτάρι, βαμβάκι (καρτελάκια και σχετικά τιμολόγια)

2) Συμβάσεις για καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων και ενεργειακών καλλιεργειών και σποροπαραγωγή

3) Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων ή κοπριάς (Υ/Δ)

4) Για τα ενοικιαζόμενα τεμάχια ή σταυλικές εγκαταστάσεις : ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ηλεκτρονικό μέσω ΤΑΧΙSΝΕΤ ή απλό με θεώρηση για τα γνήσια των υπογραφών(όταν το ετήσιο μίσθωμα είναι μέχρι 960 ευρώ) στο οποίο θα αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή απαραίτητα, καθώς και το είδος δικαιωμάτων και η χρονική περίοδος μίσθωσης.

5) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια μηχανογραφημένο Ε9 1/1/2016 ή συμβόλαιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή για νέες αγορές που δεν υπάρχουν στο Ε9.

Β) Αιγοπρόβατα

1. Αντίγραφο Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ενημερωμένο τον 4ο/2017

Γ) Ιδιαίτερες περιπτώσεις

1) Αριθμός απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

2) Αριθμός απόφασης ένταξης σε Σχέδιο Βελτίωσης

3) Απόφαση ορισμού διαδόχου σε πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης

4) Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων της Βιολογικής Γεωργίας από τον πιστοποιητικό φορέα.

Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης, βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας θα έχουν μαζί τους οπωσδήποτε τον προγραμματισμό των καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο υπογεγραμμένο από το μελετητή τους.

Για Μέτρο 13.1 & 13.2 (πρώην Εξισωτική)

1. Να είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών (γεννημένοι 1/1/1950 -31/12/1999)

2. Να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης (ίδιος ή σύζυγος)

3. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος

Δικαιολογητικά

Απόφαση χορήγησης σύνταξης & βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (έμμεσα συνταξ/νος-σύνταξη χηρείας)

Πηγή: karditsa24.gr