Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Χρειάζεται σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους

Η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο υφεσιακό σπιράλ, τόσο λόγω του υψηλού χρέους, όσο και λόγω της αβεβαιότητας, τονίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην 5η Ενδιάμεση Έκθεση με τίτλο «Η παγίδα του χρέους».

«Η παρούσα κατάσταση, δηλαδή της συνεχούς ανατροφοδότησης των δανείων με νέα δάνεια, οδηγεί σε αδιέξοδο, τόσο την Ελλάδα, όσο και τους δανειστές» προειδοποιεί η έκθεση, στην οποία τονίζεται η ανάγκη για «σοβαρή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους», η οποία θα διανθίζεται από την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Για το Γραφείο Προϋπολογισμού, η σοβαρή αναδιάρθρωση του χρέους θεωρείται απαραίτητη ώστε να επανέλθει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Μία τέτοια εξέλιξη, συνεχίζει, είναι προς όφελος τόσο των δανειστών, όσο και της Ελλάδας.

Παράλληλα, το Γραφείο αξιώνει μία αναδιάρθρωση, χάρη στην οποία η Ελλάδα θα μπορεί να εξυπηρετεί το υπόλοιπο χρέος της μέσω των αγορών, έχοντας πλέον αποτρέψει μία ενδεχόμενη χρεοκοπία, ενώ και οι δανειστές θα απεμπλακούν από το υπάρχον ατέρμονο «γαϊτανάκι» αλληλοτροφοδότησης των δανείων.
“Όταν το χρέος είναι υπερβολικό και δυσβάστακτο, στο βαθμό που κάθε «κέρδος» που προκύπτει από τις μεταρρυθμίσεις (πχ. την αυξημένη φορολογία κ.α.) ή τις επενδύσεις κατευθύνεται για την εξυπηρέτησή του χρέους (αντί να την καρπώνονται οι πολίτες της χώρας), τότε αυτό από μόνο του αποτελεί αντικίνητρο για τη χώρα για να υλοποιηθούν τα βήματα αυτά” τονίζεται στην ίδια έκθεση.

Εξάλλου, τονίζει ότι μία αναδιάρθρωση χρέους, χωρίς βαθιές τομές, δεν θα βοηθήσει, καθώς σε μερικά χρόνια η χώρα θα βρίσκεται πάλι στην κόψη του ξυραφιού». Επομένως, «η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως στη δικαιοσύνη, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, στην καλύτερη λειτουργία των μηχανισμών του κράτους και στην διακυβέρνηση» σημειώνει το Γραφείο και καταλήγει: Μόνο με αυτόν τον τρόπο, καταλήγει η έκθεση, θα διασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναφτάσει η χώρα σε καταστάσεις χρεοκοπίας και αναξιοπιστίας.

Πηγή: www.ant1news.gr