Νέα ρύθμιση οφειλών από την ΔΕΗ

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω του οποίου προκλήθηκαν εντάσεις και διαπληκτισμοί στα πρακτορεία της ΔΕΗ, η εταιρεία δεν δίνει νέα παράταση σε οφειλέτες της για ένταξη στην “δεύτερη ευκαιρία” των 36 δόσεων, για όσους είχαν στο παρελθόν προβεί στον διακανονισμό, αλλά είχαν τεθεί εκτός ρύθμισης.

Ωστόσο το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να τεθεί σε ισχύ νέα ρύθμιση οφειλών στην ΔΕΗ, με την διαφορά ότι όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν θα πρέπει να δίνουν ένα μέρος του χρέους ως προκαταβολή. .

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΔΕΗ, “μετά από περίπου δύο μήνες ολοκληρώθηκε σήμερα το Πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» για τους πελάτες της ΔΕΗ, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους στο πλαίσιο του Προγράμματος των 36 δόσεων αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα η ρύθμιση τους να διακοπεί. Σημειώνεται ότι 57.000 πελάτες αξιοποίησαν την ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους”.

Με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ μέχρι 31.05.2017 για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ισχύσουν τα εξής:

Α. για οφειλή έως 1.000 ευρώ: ρύθμιση σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή, με την 1η δόση να καταβάλλεται άμεσα.

Β. για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ υπάρχουν δυο επιλογές:

1η: Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις

2η: Άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Από την ΔΕΗ διευκρινίζεται ότι:

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, θα ισχύει 10% προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο μηνιαίο λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και οι Αγροτικοί για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Επιπλέον, οι πελάτες της ΔΕΗ με οφειλή έως 500 ευρώ στις 28.02.2017 μπορούν να αιτηθούν την αναστολή πληρωμής του ποσού αυτού για ένα έτος και τη χορήγηση έκπτωσης 10% στους τρέχοντες λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους εξοφλούν εμπρόθεσμα. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 01.03.2017 μέχρι και 30.04.2017.

Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν στις νέες προτάσεις ρύθμισης και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης.

Πηγή: antenna.gr