Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε βάσει καταστατικού με την εκλογή προεδρείου.

Το προεδρείο έδωσε αρχικά το λόγο στον Γενικό Γραμματέα του συλλόγου κ. Τσούλη Ιωάννη για τη παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού 2016 καθώς και την ενημέρωση για τις εγγραφές και διαγραφές μελών. Μετά στην ταμία του συλλόγου κα Μπελιώκα Γεωργία, η οποία παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2016.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος κ. Πιτσάβας Γεώργιος  ο οποίος ενημέρωσε τους συναδέλφους, για τις παρακάτω δράσεις που προτίθενται να γίνουν εντός του τρέχοντος έτους:

1.Ενέργειες για την δημιουργία βίντεο προβολής αρχαιοτήτων και τοπικών προϊόντων, υπό την διοργάνωση του συλλόγου με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Θα διερευνηθεί αν μπορεί να ενταχθεί η συγκεκριμένη δράση  σε πρόγραμμα LEADER.

2.Ενέργειες για τη δημιουργία χώρων φόρτωσης – εκ φόρτωσης για την διευκόλυνση των επαγγελματιών.

3.Συζητήθηκε η δράση της απομάκρυνσης των κάδων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης καθώς πλησιάζει ένα έτος από την εφαρμογή του μέτρου.Tα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, διότι το κέντρο της πόλης είναι καθαρό και έχουν δημιουργηθεί νέοι χώροι στάθμευσης των οχημάτων.

Επίσης συζητήθηκαν πολλά ακόμη θέματα που αφορούν τα προβλήματα του κλάδου, (όπως για την Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο της αγοράς, οι επιβαρύνσεις των επαγγελματιών με τους νέους φόρους που ανακοινώνονται συνεχώς κ.α.) καθώς  και θέματα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας.

Όλα τα παρόντα μέλη του συλλόγου ενέκριναν ομόφωνα τους παραπάνω απολογισμούς.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ένα φιλικό κλίμα μεταξύ συναδέλφων.