Εξαγγελίες Κόκκαλη για Προγράμματα στην AgroThessaly

Στην ομιλία του ο κ. Κόκκαλης επισήμανε, μεταξύ άλλων, α εξής:

«Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στοχεύει στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας με όραμα ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης και σε μια οικονομία που θα παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τη γεωγραφική της θέση, τη βιοποικιλότητα και το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό της.

agrothessaly--7538

Σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι ο χαμένος εξαγωγικός της προσανατολισμός. Έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία ισχυρής αναγνωρίσιμης ελληνικής ταυτότητας των προϊόντων, καθώς δημιουργείται ιστορική εξάρτηση στο φάσμα των προϊόντων που μπορεί η χώρα να εξάγει. Επομένως, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ισχυρού brand name που διασφαλίζεται με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας».

agrothessaly--7530

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι: «Για την σημερινή Κυβέρνηση, η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος που διέπει την ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί δράσεις που αξιοποιούν τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με στόχο μια νέα αναπτυξιακή πορεία.

Το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), δημιουργεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, αφού με βάση τον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ και του νέου ΠΑΑ (Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), θα διατεθούν περίπου 19,6 δις ευρώ (14,9 δις άμεσες ενισχύσεις) στην ελληνική αγροτική οικονομία την περίοδο 2014-2020. Το νέο ΠΑΑ στοχεύει στον διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και προβλέπει μέτρα, προγράμματα και επενδύσεις κοινοτικών ενισχύσεων 4,7 δις ευρώ που με την εθνική συμμετοχή, μπορεί να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.

agrothessaly--7487

Σύντομα θα προκηρυχθούν το Πρόγραμμα της Νιτρορύπανσης και το Πρόγραμμα της Μεταποίησης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση για τα Βιολογικά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα του Μέτρου των Νέων Γεωργών.

Εντός του 2017, προβλέπεται να προκηρυχθεί και το Μέτρο για τη στήριξη των Ομάδων Παραγωγών, ενώ ήδη έχουμε στα χέρια μας την απόφαση η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία και λειτουργία των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».