Την άμεση ανάκληση των δασικών χαρτών ζητούν οι συμβολαιογράφοι

Η συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας ζητεί την άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών και την αναστολή κύρωσης των δασικών χαρτών, καθώς αναρτήθηκαν εσπευσμένα με αποτέλεσμα να περιέχουν σωρεία λαθών και να χαρακτηρίζουν καλλιεργήσιμες επιφάνειες ως δασικές εκτάσεις.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών αναφέρει ότι «η κατάρτιση του δασολογίου στη χώρα, εκτός από συνταγματική επιταγή, είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας».

Παράλληλα, αναφέρει η συντονιστική, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι «η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών είναι μεν αυτοτελής και δεν εξαρτάται από τη διαδικασία κατάρτισης του κτηματολογίου, πλην όμως η κύρωση των δασικών χαρτών θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από την περαίωση της κτηματογράφησης, άλλως αυτή θα είναι νομικά πλημμελής».

Ακόμα, σημειώνει στην σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή, οι δασικοί χάρτες της χώρας, λόγω της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, «αναρτήθηκαν εσπευσμένα, περιέχουν σωρεία λαθών και χαρακτηρίζουν καλλιεργήσιμες επιφάνειες ως δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας ιδιωτικής περιουσίας, λόγω του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές».

Τέλος, η συντονιστική επιτροπή ζητά από την Ελληνική Πολιτεία: 1) την άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών, 2) την αναστολή της κύρωσης των δασικών χαρτών για ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις επ’ αυτών, 3) τον χαρακτηρισμό ως αγροτικών εκτάσεων, αυτών που στις αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1945 είτε του 1960 φαίνεται να είχαν αγροτικό χαρακτήρα και 4) τη μείωση του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων.

Πηγή: www.ant1news.gr