Εξετάσεις από την περιφέρεια Θεσσαλίας για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

1) την 14η Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και στις εγκαταστάσεις:

α) του Λατομείου «Π. Σαμαρά Α.Ε» καθώς και,
β) της Εταιρείας ‘‘ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ‘‘ στο Ριζόμυλο Βόλου διαδοχικά θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) απόκτησης επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 3ης Ειδικότητας, Α-Β Ομάδας και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι ανά Ομάδα, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο Τμήμα υποβολής της αίτησης :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3ης Ειδικότητας Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1 Νάκος Σωτήριος
2 Τσιόκανος Ιωάννης
3 Πραγκαφίλης Πέτρος
4 Ιωάννου Κων/νος
5 Μητσικώστας Αθανάσιος
6 Ιωάννου Ιωάννης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3ης Ειδικότητας Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

1 Καρατσίβος Βασίλειος
2 Ζαχαρούλης Ιωάννης
3 Μοσχοβήτης Δημήτριος

2) Την 15η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας (πρώην ΥΕΒ) επί της οδού Φαρσάλων 148 στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 4ης Ειδικότητας, Β’ Ομάδας και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο Τμήμα υποβολής της αίτησης :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 4ης Ειδικότητας Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

1 Μπουρίτας Γεώργιος
2 Γεωργιάδης Αλέξανδρος
3 Σαπουνάς Νικόλαος
4 Κουτρούλης Αναστάσιος

*Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στους χώρους εξέτασης θα πρέπει να φορούν παπούτσια ασφαλείας και να έχουν και το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας