Συνωστισμός αιτήσεων για προσλήψεις στην Υγεία

Δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις προσλήψεις στην Υγεία. Πιο συγκεκριμένα έγιναν συνολικά 36.201 αιτήσεις για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

3.113    αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
9.615    αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
10.605  αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
12.868  αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα γίνουν:

1 πρόσληψη στους 25 για την κατηγορία Π.Ε.
1 πρόσληψη στους 14 για την κατηγορία T.Ε.
1πρόσληψη στους 21 για την κατηγορία Δ.Ε.
1πρόσληψη στους 37(!)για την κατηγορία Υ.Ε.
Μέσος όρος 1 πρόσληψη ανά 21,8 αιτήσεις