Ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για τους δασικούς χάρτες

Με ψήφισμα στις (20/02) το οποίο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στο υπουργείο Εσωτερικών, στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, στα τοπικά ΜΜΕ, και στους βουλευτές του νομού Λάρισας, το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων συζήτησε διεξοδικά το θέμα που αφορά στην ανάρτηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών και επανέλαβε την πάγια και σταθερή θέση του, οτι η επίλυση των μεγάλων ζητημάτων, που απασχολούν την κοινωνία μας, πρέπει να επιλύονται μέσα από οργανωμένο διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης, και των κομμάτων, των αρμοδίων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του εθνικού κτηματολογίου στον τόπο μας, είναι αναγκαία προς διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, της δημόσιας,  αλλά και της περιουσίας του πολίτη.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις το δημοτικό συμβούλιο:

α. Στηρίζει την πρωτοβουλία προς οριστικοποίηση των δασικών χαρτών για να διαμορφωθεί και στον Δήμο μας μια ξεκάθαρη εικόνα των χρήσεων γης.

β. Διαφωνεί με την μεθοδολογία για την ταχύτητα (χρόνος, προθεσμίες) των διαδικασιών που επιλέχθηκαν.

γ. Ζητά την αναστολή της κύρωσης των Δασικών χαρτών και την δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του 2017, για να εξετασθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα που εντοπίζονται σε αγροτικές ιδιοκτησίες (Ο.Σ.Δ.Ε.) ολοκληρωμένους αναδασμούς, παραχωρήσεις σε ακτήμονες, χαρακτηρισμένους βοσκότοπους (δημοτικοί και ιδιωτικοί), χαρακτηρισμένες δημοτικές εκτάσεις και εκμισθωμένες προς καλλιέργεια εκτάσεις, οριοθέτηση αστικών περιοχών, αλλά και δημόσιες εκτάσεις, αυθαίρετα καταπατημένες.

δ. Να απαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους αντιρρήσεων.

ε. Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των Δασαρχείων και να στελεχωθούν αυτά επαρκώς, για να καλύψουν τις αναγκαίες διαδικασίες και προβλήματα.

στ. Να δοθεί η αναγκαία δημοσιότητα, ενημέρωση και διαβούλευση με τους πολίτες, για ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.