Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στα Φάρσαλα

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης.