Σύσκεψη για το εργόσημο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάσπτυξης

Σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Εργασίας και του Αγροτικής Ανάπτυξης, με αντικείμενο τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω από το εργόσημο και πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν, για όσους απασχολούνται στις αγροτικές και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συγκαλείται την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί, στο ΥπΑΑΤ. Για το ίδιο, φλέγον θέμα θα συναντηθούν εξάλλου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου.

«Θέλουμε να αποσαφηνιστούν συγκεκριμένα πράγματα, για τα οποία έχουν πολλά ερωτήματα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως για παράδειγμα το πού θα υπάγονται οι απασχολούμενοι αυτοί, στον ΟΓΑ ή το ΙΚΑ, το είδος της απασχόλησης και άλλα σχετικά», ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, απευθυνόμενος σε μέλη του αγροτικού συλλόγου Βραστάμων Χαλκιδικής, που τον συνάντησαν στο περιθώριο της Zootechnia και του ζήτησαν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για το εργόσημο.

Δεν χάνουν την κάρτα ανεργίας οι έχοντες αγροτική απασχόληση

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει γράψει ήδη η εφημερίδα Agrenda, άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες µέχρι και 70 ηµέρες κατ’ έτος, θα διατηρούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως εγγεγραµµένοι άνεργοι και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης αναγγελίας της εργασίας αυτής στον ΟΑΕ∆.

Ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας και δεν καταβάλλεται επίδοµα ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση αυτή.

Αυτά προβλέπει το σχέδιο νόµου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με µισθωτή απασχόληση ξένοι εργάτες γης τρίτων χωρών

Εν τω µεταξύ, µηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασφάλισης, µε βάση τα ισχύοντα για το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ υποχρεούνται να καταβάλλουν από 1-1-2017 µισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες και µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται από εργοδότες, µε σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος (61327/1484/ 2016) του ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται, «οι µισθωτοί -ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόµου 3518/2006.

Τα πρόσωπα αυτά, από 1-1-2017 καταβάλλουν µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισµένους µισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του εργοδότη -ασφαλισµένου διαµορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από την 1-1-2017 και έως την 31-12-2019.

Κατηγορίες που εντάσσονται στην προαναφερόµενη περίπτωση:

Α) Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες: Εργάτες ζωϊκής παραγωγής (βουστάσια, χοιροτροφικές µονάδες, πτηνοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων, εκµετάλλευση αιγοπροβάτων κ.λπ.).

Εργάτες φυτικής παραγωγής: (Μανιτάρια, φύκια κ.λπ.), Αλιεργάτες, Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας.

Β) Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι σύµφωνα µε το νόµο 4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες µε σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισµένο χρονικό διάστηµα».

Αγροί και αποθήκες στο νέο φόρο αντί του ΕΝΦΙΑ

Αγροί και αποθήκες, εκτός από τις κατοικίες, θα υπολογίζονται µεταξύ άλλων στο νέο φόρο κατοχής περιουσίας, που έρχεται από το 2018 να αντικαταστήσει τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τον γνωστό ΕΝΦΙΑ. Σύµφωνα µε το σχέδιο του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, η εφαρµογή του σχεδίου θα υποστηριχθεί από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, τη βάση δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί τη διετία 2017-2018 και θα περιλαµβάνει πληροφοριακά στοιχεία για όλη την ακίνητη και την κινητή περιουσία που κατέχουν οι έλληνες φορολογούµενοι.

Στόχος της επιβολής του νέου φόρου θα είναι να εισπράττονται κάθε χρόνο έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ, όσο ακριβώς και µε την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

 

Πηγή: agronews,gr