Πάνω από 125 θέσεις εργασίας – μαθητείας στο νομό Λάρισας

Ογδόντα τέσσερις θέσεις μαθητείας σε δημόσιους φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και πάνω από σαράντα θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, εξασφάλισε για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στο νομό Λάρισας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας».

Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει φέτος και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να γίνει η προκήρυξη των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας: «Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016-17, είναι οι ακόλουθες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
γ) Τεχνικός Οχημάτων,
δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
ε) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
ζ) Βοηθός Νοσηλευτή.

Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ.

Η ΔΔΕ Λάρισας ανταποκρινόμενη στην ανάγκη στήριξης του νέου αυτού θεσμού, ο οποίος αφενός εντάσσει τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. στην πραγματική αγορά εργασίας και αφετέρου τους εξασφαλίζει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οδηγώντας τους σε συγκεκριμένο επάγγελμα , εξασφάλισε σε στενή συνεργασία με τους Δ/ντες των ΕΠΑ.Λ. ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις μαθητείας σε δημόσιους φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και πάνω από σαράντα (40) θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Για τις αναφερόμενες θέσεις η ΔΔΕ Λάρισας ευχαριστεί και δημόσια τους Δήμους : Λαρισαίων, Αγιάς, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Κιλελέρ, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και όλους τους ιδιώτες επαγγελματίες του νομού Λάρισας για την άμεση ανταπόκριση και ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας ΕΠΑΛ».

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων. Σημειώνεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Κατά την άμεση εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια 9 μηνών και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.