Προίκα σε κοπέλες δίνει ο Δήμος Καλαμπάκας – Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμπάκας καλεί όσες κοπέλες κατάγονται από τη Καλλιρόη και το Κατάφυτο Ασπροποτάμου και παντρεύτηκαν το 2015 να προσκομίσουν τα έγγραφα για να… προικοδοτηθούν.

Η προικοδότησή τους έχει να κάνει με πάγια εντολή που έχουν αφήσει μέσω διαθήκης καταγόμενοι από τα χωριά αυτά και τα κληροδοτήματά τους τα διαχειρίζεται ο Δήμος Καλαμπάκας. Αναλυτικά οι δυο προσκλήσεις:

«Ύστερα από την απόφαση  182/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είναι η Διαχειριστική Αρχή του Κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα Τ.Κ Καλλιρόης, περί χορήγησης του γαμήλιου βοηθήματος , καλούνται οι καταγόμενες από το Τ.Κ Καλλιρόης  – των οποίων αμφότεροι οι γονείς ή τουλάχιστον ο πατέρας να είναι δημότης Καλλιρόης-, που τέλεσαν Γάμο κατά τoέτος  2015, να μας προσκομίσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχουν οικονομικού βοηθήματος λόγω γάμου από το κληροδότημα του Ευσεβίου Ντούλα

Δικαιολογητικά:

Αίτηση σε ειδικό έντυπο του Δήμου
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θρησκευτικού ή ιερολογημένου πολιτικού
Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της ίδιας για το αντίστοιχο έτος . Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ, περι  μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψης παρόμοιου βοηθήματος από άλλο κληροδότημα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να προκύπτει η καταγωγή  των γονέων της αιτούσας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ»

Πηγή: www.trikalavoice.gr