Τάξη μαθητείας στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, από το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017.

Δομή Μαθητείας

Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας  έχει διάρκεια 9 μηνών και συνδυάζει :

1.    μαθήματα Ειδικότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο,  1 ημέρα την εβδομάδα για 7 διδακτικές ώρες και

2.    “Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο” 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες για 9 μήνες και με ημερομίσθιο 17,12€.

Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας θα λάβουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα εγγραφής στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας έχουν οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 και

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Όσοι θα έχουν δικαίωμα έγγραφής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητά τους.

Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Αποδοχές – Αφάλιση

Για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ισχύουν τα εξής :

  • Πριν την έναρξη της μαθητείας ο κάθε μαθητευόμενος θα συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας με την επιχείρηση που θα τον υποδεχθεί και η οποία θα θεωρηθεί από τον Διευθυντή. Επίσης ο κάθε μαθητευόμενος για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαθητείας θα έχει καταχωριστεί από την επιχείρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.
  • Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας,  το ποσοστό αποζημίωσης ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€ (ημερομίσθιο) .
  • Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Προσφερόμενες Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της  σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες:

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

γ)Τεχνικός Οχημάτων,

δ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

ε)Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και

η)Βοηθός Νοσηλευτή.

Ειδικά φέτος, στο 1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων δύνανται να λειτουργήσουν οι ειδικότητες α, β, γ και δ.

Από την σχολική χρονιά 2017-2018 σχεδιάζεται η σταδιακή επέκταση του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και σε άλλες ειδικότητες.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων μέχρι 24 ετών, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Επαγγελματικό Λύκειο Φαρσάλων, για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών και διευκρινήσεων στα τηλέφωνα 24910-22816, 24910-23755.

“Επιλέγουμε Επαγγελματικό Λύκειο, επιλέγουμε άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας”