Σταδιακή κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ μετά το 2020

Οι άµεσες πληρωµές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά µετά το 2020, ενώ θα πρέπει να υπάρξει ένας πυλώνας συγχρηµατοδοτούµενος από τα κράτη-µέλη όπως προτείνει ρηξικέλευθη µελέτη που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωκοινοβουλίου.

Κρίνεται δε, αναγκαίο να ενισχυθούν οι τοµείς που δίνει τη µεγαλύτερη αξία, στη λογική «value for money»,  δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση της ΚΑΠ καθόσον διαφαίνεται ότι η  χρηµατοδότηση της ΚΑΠ τείνει να µειωθεί περαιτέρω στο προσεχές πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
Μάλιστα,  σύµφωνα µε το συγγραφέα της µελέτης, που εξετάζει τρία σενάρια (µικρές αλλαγές στη µεταρρύθµιση του 2013, µεταρρύθµιση εστιασµένη στο Farm Bill, αναθεώρηση του πρασινίσµατος) τον διακεκριµένο αγροοικονοµολόγο καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Τρίνιτι Άλαν Μάθιους, οι συντάκτες της ΚΑΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν µια πιο τολµηρή προσέγγιση αντί να υπερασπίζονται το ξεπερασµένο σύστηµα των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει ένα µεταβατικό στάδιο ενισχύσεων για να εξοµαλυνθούν οι επιπτώσεις µιας τέτοιας απόφασης. Αυτό θα δώσει χρόνο για τις αναγκαίες προσαρµογές στα ενοίκια γης και το κόστος των εισροών ώστε να απορροφηθούν οι κραδασµοί στο εισόδηµα.

Όπως και να ‘χει ο καθηγητής Μάθιους, ζητά από τους ρυθµιστές των αποφάσεων αυτών να ορίσουν, όπως λέει χαρακτηριστικά,  «την κατεύθυνση του ταξιδιού», ώστε οι αγρότες αλλά και οι νεοεισερχόµενοι στη γεωργία να έχουν µια σαφή εικόνα για το µέλλον της γεωργίας για την λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Κατά την άποψη Μάθιους,  η  απαίτηση της συγχρηµατοδότησης όλων των πληρωµών της ΚΑΠ απαιτεί από τα κράτη µέλη να σκεφτούν σοβαρά αυτό το καθεστώς, καθώς  η κατανοµή των πόρων θα πρέπει να γίνεται εν µέρει µε βάση τις επιδόσεις τους. Εξάλλου, όπως είπε και στην οµιλία του ενώπιον της COMAGRI, «το σηµερινό σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων δεν είναι ούτε αποτελεσµατικό, ούτε αποδοτικό ούτε δίκαιο και δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των χρηµάτων των φορολογουµένων της ΕΕ».

Αν µη τι άλλο, το θέµα έπεσε κυριολεκτικά στο τραπέζι των υπουργών Γεωργίας στις 14 Νοεµβρίου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο γεύµατος εργασίας της διήµερης συνόδου.

Ανάµεσα στα έγγραφα εργασίας και το ψήφισµα των 78 σηµείων του Ευρωκοινοβουλίου για την τόνωση της απασχόλησης στην γεωργία µετά το 2020, το οποίο πρότεινε οι επιδοτήσεις να δίνονται αυστηρά µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες και µεγαλύτερο µέρος των δράσεων να καλύπτει ο β ’πυλώνας.

Πηγή: www.agronews.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!