Σαρωτικές αλλαγές από Σεπτέμβριο σε δημοτικά και γυμνάσια

Σημαντικές αλλαγές περιμένουν τον Σεπτέμβριο, τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων.

Στις αλλαγές που δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και την αύξηση του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μειώσεις των ορών διδασκαλίας και εξεταζόμενων μαθημάτων και  μελέτη των μικρών μαθητών στο σχολείο και όχι στο σπίτι. Οι αλλαγές αφορούν και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν την ύλη των μαθημάτων με διαφορετικό τρόπο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Έθνος.

Οι αλλαγές στα δημοτικά:

 1. Εκτός από το ολιγοθέσια, ενοποιούνται όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Από φέτος θα υπάρχει ο ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου, τα οποία υπολογίζονται σε 3.555 σχολεία.
 2. Οι μαθητές θα σχολούν στις 13.15
 3. Σε 2.218 σχολεία θα προσφέρονται νέα γνωστικά αντικείμενα όπως νέες τεχνολογίες, θεατρική αγωγή κλπ
 4. Το ολοήμερο πρόγραμμα θα αρχίζει στις 13.15 και θα λήγει στις 16.00
 5. Στο διάστημα αυτό οι μικροί μαθητές θα τρώνε και θα ξεκουράζονται, στη συνέχεια θα μελετούν για την επόμενη ημέρα και μετά θα παρακολουθούν κάποιο επιλεγμένο μάθημα, όπως αγγλικά, εικαστικά κα
 6. Όπου κριθεί αναγκαίο θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και τμήματος πρόωρης λειτουργίας το πρωί, μεταξύ 7 και 8 για τους εργαζόμενους γονείς.
 7. Για τις εγγραφές στα ολοήμερα τμήματα σχολείων ισχύουν τα εξής:
  –       Όταν ο γονιός έχει βεβαίωση εργασίας και ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο
  –       Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελευθέρους επαγγελματίες κλπ αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.
 8. Η ώρα φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκότων ως υπεύθυνος λειτουργίας  του ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών.
 9. Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει:
  -στις 16.00 με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος
  -στις 15.00 με τη λήξη της δεύτερης ώρας του ολοήμερου κι εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής
  -η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας  του ολοήμερου, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη στις 16.00 ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο διάστημα.
 10. Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται οι αρμοδιότητες τους.

 Οι αλλαγές στα γυμνάσια

 1. Τα τρία τρίμηνα μετατρέπονται σε δύο τετράμηνα
 2. Λήξη των μαθημάτων στο τέλος Μαϊου
 3. Περιορίζονται τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις.
 4. Μειώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τρεις ώρες την εβδομάδα σε τέσσερα μαθήματα
 5. Η μείωση των ωρών διδασκαλίας θα προσφέρει σους καθηγητές λίγο χρόνο που μπορεί να αξιοποιηθεί για συνεργασίες μεταξύ τους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, διδακτικού υλικού κλπ
 6. Στο β΄τετράμηνο οι καθηγητές θα μπορούν να προτείνουν στους μαθητές θέματα συνθετικών εργασιών και τα παραδοτέα μαθήματα να λαμβάνονται υπόψην στην ατομική αξιολόγηση.
 7. Εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης για την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου που θα επιτρέπει την αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης παιδιών.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!