ΟΑΕΔ: Για ποια επιδόματα δόθηκε παράταση στον τρόπο υποβολής

Όπως είναι ήδη γνωστό, προκειµένου για την ταχύτερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, από την 04.01.2016 τέθηκε σε εφαρµογή η παροχή µιας σειράς υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης και των ΚΕΠ.

Παράλληλα, διατηρήθηκε η εναλλακτική υποβολής αιτήσεων µέσω των Υπηρεσιών του Οργανισµού (ΚΠΑ2) για λόγους προσαρµογής στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης αυτής την 30.06.2016.

Παρ’ όλα αυτά καθώς υφίστανται ακόµη, τόσο προβλήµατα εξοικείωσης των πολιτών µε τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, όσο και ζητήµατα τεχνικής φύσης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων µέσω των Υπηρεσιών του Οργανισµού (ΚΠΑ2) παρατείνεται µέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

Επισηµαίνεται ότι τα προβλεπόµενα για την υποβολή αιτήσεων µέσω των ΚΠΑ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ αφορούν στα εξής επιδόµατα:

• Επίδοµα νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

• Ειδικά Εποχικά Βοηθήµατα

• Ειδικό Βοήθηµα µετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

• Ειδικό Βοήθηµα µετά από τρίµηνη παραµονή στα Μητρώα Ανέργων

• Επίδοµα Αποφυλακισµένων

• Ειδικό Βοήθηµα λόγω επίσχεσης Εργασίας

• Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

• Συµπληρωµατικό Επίδοµα Μητρότητας,

ενώ η ανανέωση των ∆ελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγµατοποιείται µόνο µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ή των ΚΕΠ.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!