Μαρινόπουλος: αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 99

Την Παρασκευή, 1 Ιουλίου, θα συζητηθεί τελικώς η αίτηση της εταιρείας Μαρινόπουλος για υπαγωγή στο Άρθρο 99, που αφορά την εξυγίανση και την προστασία από τους πιστωτές της, ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση στις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η αίτηση επρόκειτο να συζητηθεί το μεσημέρι της Τρίτης, όμως ορίστηκε νέα ημερομηνία για την Παρασκευή κια ως τότε απαγόρευσε την διενέργεια αναγκαστικών εκτελέσεων στην εταιρεία όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του ο antenna.gr/news

Η συζήτηση αναβλήθηκε, λόγω της παρέμβασης πιστωτών, οι οποίοι ζήτησαν χρόνο για να προετοιμαστούν και να ασκήσουν κύριες παρεμβάσεις, στην συζήτηση της Παρασκευής, στην οποία το δικαστήριο κάλεσε επιπλέον τους βασικούς πιστωτές της εταιρείας, το Δημόσιο και το ΙΚΑ.

Υπ. Εργασίας: Πρώτος στόχος οι θέσεις εργασίας

Σε ανακοίνωση του, το Υπ. Εργασίας αναφέρει ότι «από καιρό και από κοινού με άλλα Υπουργεία παρακολουθεί στενά τις διεργασίες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της. Το βασικότερο κριτήριο για τη συστηματική εμπλοκή του Υπουργείου Εργασίας στο ζήτημα αυτό είναι η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στην εταιρία και παράλληλα η διασφάλιση της οικονομικής και εργασιακής ισορροπίας στην εφοδιαστική αλυσίδα που εξαρτάται από αυτήν».

Σύμφωνα με πηγές που αντανακλούν τις προθέσεις της εταιρείας, η υπαγωγή σε καθεστώς εξυγίανσης με παράλληλη προστασία από τους πιστωτές της, αποτελεί την μοναδική εφικτή επιλογή, προκειμένου να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση και οι απαιτήσεις πιστωτών.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν με έμφαση ότι αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα για την εξυγίανση της εταιρείας και την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, που διατηρεί 705 καταστήματα και απασχολεί περίπου 11.000 εργαζομένους, ο δε κύκλος εργασιών της αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ της χώρας (ήταν 1,553 δις ευρώ το 2014).

Οι συζητήσεις με τον Σκλαβενίτη

Σε ότι αφορά τις συζητήσεις με την εταιρεία Σκλαβενίτης, για την είσοδο της ως στρατηγικού επενδυτή στην μετοχική σύνθεση και την ανάληψη της διοίκησης της Μαρινόπουλος, από πλευράς της τελευταίας σημειώνεται ότι αυτές δεν εμποδίζονται από την πιθανή υπαγωγή στο άρθρο 99.

Βασικός στόχος της αίτησης υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του Πτωχευτικού Κώδικα είναι η «ασπίδα» στην εταιρεία από το κύμα πλέον των 2.000 διαταγών πληρωμής, προσφυγών, αναγκαστικών εκτελέσεων και άλλων ενεργειών από προμηθευτές, που απειλούν την Μαρινόπουλος με «άμεσο λουκέτο», λόγω αδυναμίας ικανοποίησης τους.

Οι εκκρεμότητες της εταιρείας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας προς προμηθευτές ανέρχονται σε περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα χρέη της προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία φθάνουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά τα δάνεια της εταιρείας ανέρχονται σε 218 εκατομμύρια, ενώ οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων σε άλλα 428 εκατομμύρια.

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, θα επιδιωχθεί η εξυγίανση της εταιρείας υπό το ευνοϊκό καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, με «απαραίτητη προϋπόθεση» ένα «γενναίο» κούρεμα των οφειλών της εταιρείας.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!