Σε 30 ζώνες τα νέα προγράμματα νιτρορύπανσης

Ξεκινά η διαδικασία σύνταξης των Προγραμμάτων Δράσης για τις 30 ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες, που θα συμμετάσχουν στο Μέτρο 20 προστασίας κατά των νιτρικών του ΠΑΑ 2014 – 2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια».
Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η σύνταξη των Προγραμμάτων Δράσης για τις 30 ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες.

Σημειώνεται ότι το έργο των διαχειριστικών αρχών δύναται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2017, καθιστώντας εξαιρετικά αμφίβολη την περίπτωση προκήρυξης του μέτρου, εντός του 2017.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η απόφαση:

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: η σύνταξη των Προγραμμάτων Δράσης για τις 30 ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες στο πλαίσιο της οδηγίας 91/676/EOK.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 16/6/2016 έως την 29/12/2017.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών: ορίζεται η 31/12/2023

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την απόφαση «Σύνταξης Προγραμμάτων Δράσης στις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση περιοχές

Για περισσότερα δείτε πατήστε εδώ το κείμενο της απόφασης

Πηγή: paseges.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!