Μεγάλη πτώση στην οικοδομή δείχνει και η ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας ανήλθε σε 1.078 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 180,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 722,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 11,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,1% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Μάρτη ανήλθαν σε 1.067 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 173,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 686,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,6% στην επιφάνεια και κατά 34,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Μάρτιο, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 36,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, το ίδιο μήνα, ήταν 5,0%.

Σε δωδεκάμηνη βάση (Απρίλιο 2015 – Μάρτιο 2016), το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.825 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.639,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.495,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 5,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,4% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,9% στην επιφάνεια και κατά 8,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 26,5%.

Πηγή: portal.tee.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!