Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Λάρισας – 5 θέσεις

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων, τριών της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριών της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 22/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Κέντρο Διαλογής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410-234786. Υπεύθυνος: κ. Καραγεώργος Παναγιώτης.
  2. Μονάδα Διανομής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ.2410-236992. Υπέυθυνος: κ. Καραούλης Δημήτριος.
  3. Κεντρικό Κατάστημα Λάρισας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 410 01 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410- 252151. Υπεύθυνος: κ. Τσιουρβόπουλος Ιωάννης.
  4. Κατάστημα Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 88, Τ.Κ. 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, Τηλ. 24930-22254. Υπεύθυνος : κ. Τσακνάκης Ιωάννης.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!