Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας Λοχείας, ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Ηλεκτρονική ειδική φόρμα μέσω της οποίας θα συντάσσεται από 1η Ιουνίου η αίτηση για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας – λοχείας των Ασφαλισμένων του ΟΓΑ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην εφαρμογή των Ανταποκριτών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΓΑ, η “νέα αυτή διαδικασία σε συνδυασμό με την επεξεργασία των αιτήσεων από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, θα συντελέσει, εκτός των άλλων και στην ταχύτερη απόδοση του επιδόματος κυοφορίας – λοχείας στις δικαιούχους.

Απώτερος στόχος του ΟΓΑ είναι ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, και ο έλεγχος των αιτήσεων να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, Κατά το μεταβατικό όμως στάδιο η «Αίτηση» θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται και θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακό Υποκατάστημα).

Η «Αίτηση», που αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια όσων δηλώνονται από την αιτούσα, θα συμπληρώνεται εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τα οποία επικαιροποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο.”

Πηγή: agro24.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!