Τι πρέπει να γνωρίζεται για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τη μορφή ερωτήσεων –απαντήσεων, για να πληρεί ο αποδέκτης τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού θα πρέπει κατ’ αρχάς να πληρεί τις προϋποθέσεις του ορισμού του ως γεωργό, ότι δηλαδή πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η γεωργική εκμετάλλευση έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια και ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια ελέγχεται για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ως ενεργός γεωργός το έτος 2016 ως εξής:

1ο Βήμα:

Ελέγχεται το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 του αποδέκτη, αν υπερβαίνει ή όχι το ποσό των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν το υπερβαίνει, θεωρείται αυτόματα ενεργός γεωργός για το 2016. (Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν έχει λάβει άμεσες ενισχύσεις το προηγούμενο έτος 2015 ή δεν υπέβαλλε ΕΑΕ 2015, ο παραπάνω έλεγχος διενεργείται βάσει θεωρητικού ποσού, το οποίο προκύπτει από το γινόμενο των εκτάσεων του αποδέκτη το 2016 επί τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης).

2o Βήμα:

Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή του θεωρητικού ποσού υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τα στοιχεία αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις έτους 2015 (ή το θεωρητικό ποσό) αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% των συνολικών εσόδων, που έχει αποκτήσει από μη γεωργικές δραστηριότητες, για το εν λόγω έτος 2015.

3o Βήμα:

Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή το θεωρητικό ποσό υπερβαίνει το ποσοστό του 5%, ο γεωργός θεωρείται ενεργός γεωργός για το έτος 2016.

Ο αποδέκτης εντάσσεται στη λεγόμενη «αρνητική λίστα» (διεύθυνση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, εταιρειών ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) ελέγχεται είτε ως προς το Βήμα 3, είτε ότι τα έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των εσόδων από εξωγεωργικές δραστηριότητες είτε ότι ο κύριος εταιρικός σκοπός είναι εταιρικός.

Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2016.

Κατά την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης των δικαιωμάτων οι αντισυμβαλλόμενοι δεν γνωρίζουν με σιγουριά αν ο αποδέκτης είναι ενεργός το 2016. Όμως με βάση τα παραπάνω μπορούν να έχουν μία εικόνα και να πράξουν ανάλογα.

Αποδέκτης ενταγμένος στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών

Βρείτε εδώ το σχετικό έντυπο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

 

Συνημμένα αρχεία:
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!