Νέες οδηγίες ΓΓΔΕ για τη φορολόγηση των αγροτών

Διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από πολλαπλά ερωτήματα που έθεσαν στις εφορίες τους αγρότες.

Τα περισσότερα ερωτήματα σχετίζονταν με την εγκυρότητα διαφόρων εντύπων που αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων για το φορολογικά έτη 2014 και 2015 από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η ΓΓΔΕ διευκρίνισε πως με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 έγινε δεκτό ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν. Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, έγινε δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις – ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 και εισπράχθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεκαθάρισε πως για την εφαρμογή των ανωτέρω εκδίδονται συγκεκριμένες βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως μόνον αυτές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τις ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως από πολλές εφορίες έχει γνωστοποιηθεί στη ΓΓΔΕ ότι συχνά κάποιοι φορολογούμενοι προσκομίζουν διάφορα έντυπα σχετικά με τις καταβληθείσες αγροτικές επιδοτήσεις όπως π.χ. απλή εκτύπωση σε excel από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου εκεί υπάρχει διαφορετική απεικόνιση των καταβληθεισών αγροτικών επιδοτήσεων από αυτή που αναγράφεται στις επίσημες βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη βάση αυτή διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις που καλύπτουν τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι οι επίσημες βεβαιώσεις εφορίας φορολογικού έτους 2014 ή 2015 που εκδίδει επίσημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν συνεννόησης με τη ΓΓΔΕ.

Πηγή: cnn.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!