Προσόντα, προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ όπως έχει αναρτηθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

Συνημμένα αρχεία: