Μετά το αγελαδινό καταρρέει και το πρόβειο γάλα

Επικίνδυνες ανισορροπίες συνοδεύουν ένα ευρύ φάσµα των προσπαθειών ενδυνάµωσης της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό τοµέα, ως αποτέλεσµα της έλλειψης σχεδιασµού, της συρρίκνωσης των χρηµατοδοτικών µέσων, της άναρχης υλοποίησης των επενδυτικών προγραµµάτων και της εγκατάλειψης των συνεταιρισµών.
Τα γελάδια βουλιάζουν τις ζωοτροφές. Με επιπτώσεις και στην αιγοπροβατοτροφία το ξήλωμα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Οι πρόχειρες ρυθµίσεις για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά του αγελαδινού, η ταχεία µείωση του ζωικού κεφαλαίου και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που αυτό έχει σε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων φυτικής παραγωγής (κτηνοτροφικά φυτά), είναι ένα απτό δείγµα των δυσκολιών που ανακύπτουν σε έναν χώρο, όπου τα τελευταία χρόνια τα πράγµατα πήγαιναν αρκετά καλά.

Το ελλειµµατικό ισοζύγιο (άνω των 2 δισ. ευρώ) της χώρας σε προϊόντα ζωικής παραγωγής, σε συνδυασµό µε την ώθηση την οποία παρείχαν τα προγράµµατα του Β’ Πυλώνα (διαρθρωτικά) έκανε πολύ κόσµο να κινηθεί δραστήρια στη δηµιουργία µεγάλων για τα ελληνικά δεδοµένα µονάδων στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία. Κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί, ωστόσο, ότι µέσα σε λίγο καιρό οι εδώ αρχές θα εγκατέλειπαν ολοκληρωτικά ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που καθιστούσε απαραίτητη την εγχώρια παραγωγή γάλακτος, στη διαδικασία παρασκευής τελικών προϊόντων για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών τόσο εγχώριων όσο και διεθνών.

Αρχής γενοµένης από την επέκταση της διάρκειας ζωής στο φρέσκο γάλα και µε «δούρειο ίππο» την γνωστή εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, οι εδώ αρχές, επιδίδονται στο ξήλωµα του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και στη διαµόρφωση µιας κατάστασης που διευκολύνει από κάθε άποψη όχι µόνο τις εισαγωγές πρώτων υλών αµφιβόλου ποιοτικής αξίας αλλά και την κατοχύρωση της ταυτότητας των εδώ παραγοµένων προϊόντων.

Την ίδια στιγµή, οι εγχώριες γαλακτοβιοµηχανίες, παρασυρόµενες από τη λογική του πρόσκαιρου κέρδους, ολισθαίνουν καθηµερινά σε µια διαδικασία που απαξιώνει τη φήµη των προϊόντων τους και τις υποτάσσει στον δύσκολο ανταγωνισµό της χαµηλής τιµής, τον οποίο υπαγορεύουν διεθνείς µεγάλοι παίκτες και αλυσίδες λιανικής.

Ανέστειλε… η ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ

Σηµειωτέον ότι ένα µέρος της πίεσης που φθάνει σήµερα στην αγελαδοτροφία, οι πληροφορίες µάλιστα θέλουν να επεκτείνεται και στην αιγοπροβατροφία, είναι αποτέλεσµα της ανισορροπίας η οποία ξεκίνησε από την τακτική του λιανεµπορίου και την καθυστερηµένη ή πληµµελή εξόφληση των προµηθευτών.

Η περίπτωση της γαλακτοβιοµηχανίας ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ στην Αρκαδία που ανέστειλε πριν από λίγο καιρό τη λειτουργία της, είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της δυσλειτουργίας. Από την αρχή σχεδόν της λειτουργίας της, η ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ των αδελφών Σπυρόπουλου διακινούσε τα προϊόντα της µέσω της TERRA NOSTRUM (µια 100% εγχώρια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ελληνική και διεθνή αγορά των τροφίµων και ποτών από το 2008). Η τελευταία, είχε ευρεία συνεργασία µε τον όµιλο Μαρινόπουλου, τον οποίο προµήθευε µε πολλά προϊόντα, µεταξύ των οποίων και τα προϊόντα της ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ.

Η αλυσίδα Μαρινόπουλου άφησε σηµαντικά πίσω στις πληρωµές την TERRA NOSTRUM η οποία µε τη σειρά της δεν ήταν σε θέσει να ξεπληρώσει την ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ µε αποτέλεσµα την αναστολή λειτουργίας της τελευταίας. Πίσω απ’ αυτή τη απόφαση υπάρχει κι ένας µεγάλος αριθµός παραγωγών – κτηνοτρόφων της περιοχής (από τους οποίους συγκέντρωνε την πρώτη ύλη η γαλακτοβιοµηχανία) οι οποίοι περιµένουν παθητικά την εξόφληση για το γάλα που παρέδωσαν.

ΓΛΙΣΤΡΑΝΕ ΟΙ ΤΙΜΕΣ στο πρόβειο γάλα

Και στις τιμές παραγωγού πρόβειου γάλακτος φαίνεται ότι περνά το «κλίμα» µείωσης τιμών, που επιβάλλουν στο αγελαδινό οι γαλακτοβιομηχανίες, φέρνοντας στα όριά του ένα ακόμη παραγωγικό κλάδο της οικονομικής ζωής του τόπου.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Καστοριάς, ∆ηµήτρη Μόσχο, «ήδη επιβάλλεται µια µείωση τιµών από τις µεγάλες εταιρείες, ήτοι 4 λεπτά/λίτρο, µε αποτέλεσµα ενώ το προηγούµενο διάστηµα η µέση τιµή διαµορφωνόταν σε 1,01 λεπτά/λίτρο, σήµερα να κατρακυλά κάτω από τα 98 λεπτά/λίτρο».
Η κατάσταση µάλιστα µπορεί να χειροτερέψει καθώς όπως εκτιµά ο κ. Μόσχος «τον επόµενο µήνα δεν αποκλείεται να διολισθήσουν στα 93 λεπτά/λίτρο».

Ενδεικτικές της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στην αγορά, είναι πληροφορίες της Agrenda από διάφορες περιοχές της χώρας, από τις οποίες τα νέα που προκύπτουν, µόνο καλά δεν είναι για τους παραγωγούς. Σύµφωνα µε αυτά, ακόµη και µικρά γαλατάδικα τις τελευταίες 15 µέρες επιβάλλουν µειώσεις της τάξης 2-3 λεπτών. Στην κεντρικής Μακεδονία παραγωγοί καταγγέλλουν, ότι ειδοποιήθηκαν για κάµψη τιµής από τα 98 σε 96 λεπτά, ενώ στην Ήπειρο σέρνονται φήµες για επικείµενες δραστικές µειώσεις από τη ∆ωδώνη.

Στο γίδινο η µείωση παραµένει σε επίπεδο «φιλολογικό», σηµειώνει µιλώντας στην Agrenda κτηνοτρόφος από το νοµό Θεσσαλονίκης, ο οποίος όµως έχει θορυβηθεί από φήµες για µείωση τιµής από τα 57, ακόµη και στα 53 λεπτά του ευρώ.

Πηγή: agronews.gr