ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α εξαμήνου 2016

Η ΔΕ του ΕΤΑΑ επικύρωσε την εισήγηση του Προέδρου του Τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) Κωνσταντίνου Μακέδου για παράταση της πληρωμής των εισφορών του Α εξαμήνου του 2016. Η εισήγηση είχε ως εξής: «Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Β ́εξαμήνου 2015 ήταν 31.03.2016. Λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος για την μηχανογραφική επεξεργασία των νέων ειδοποιητηρίων και προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους Μηχανικούς να ενταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους εισηγείται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Α ́εξαμήνου 2016 να αποπληρώνεται μέχρι και τις 30/06/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υποχρέων».

Ως εκ των ανωτέρω ήδη το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A ́ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30/06/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων, σύμφωνα με την ΑΔΣ 394/13-04-2016 του ΕΤΑΑ».