Στο πλευρό των επιχειρηματιών η Πειραιώς – Παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης τραπεζικής

Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ανάπτυξης που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική οικονομία και το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Όμιλος Πειραιώς για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικής ιδιωτικής δραστηριότητας ανέδειξαν χθες από τη Λάρισα ανώτερα στελέχη της τράπεζας.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Imperial», , η ανώτερη γενική διευθύντρια της Πειραιώς κ. Ευτυχία Κασελάκη, ο καθηγητής, πρώην υπουργός και σύμβουλος της διοίκησης κ Νίκος Χριστοδουλάκης και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας κ. Ηλίας Λεκκός, παρουσίασαν στον επιχειρηματικό κόσμο της Λάρισας τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα της Πειραιώς, προσέγγισαν με ρεαλισμό θέματα που αφορούν στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας και επισήμαναν την αδήριτη ανάγκη διαμόρφωσης μιας σταθερής πολιτικής με αναπτυξιακό και επενδυτικό προσανατολισμό.

Αναφερόμενοι στην συγκυρία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οι Νίκος Χριστοδουλάκης και Ηλίας Λεκκός εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι επισημαίνοντας την ανάγκη αύξησης της επενδυτικής δραστηριότητας σε κρίσιμους για την ανάπτυξη τομείς (ενέργεια, μεταφορές και τουρισμό) και της διοχέτευσης ρευστότητας στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις ούτε για το χρέος, ούτε για την απασχόληση, επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλάκης . Να περιμένει κανείς ότι όλως αιφνιδίως θα μεταβληθεί η στάση των δανειστών ή κάποια μαγική λύση που θα φέρει θέσεις απασχόλησης; Χρειάζονται τολμηρά βήματα και στο επίπεδο της πολιτικής και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει θεσμική διασφάλιση της δημοσιονομικής πολιτικής, να γίνει άνοιγμα των αγορών, να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις, να δοθεί προτεραιότητα όχι σε έναν αδιέξοδο κρατισμό, αλλά στην απασχόληση και σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και να επανέλθουν οι ισορροπίες στο ασφαλιστικό σύστημα» σημείωσε. Αναδεικνύοντας τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, την αποεπένδυση και την ανεργία, τόνισε πως η επανάκαμψη του επενδυτικού κλίματος, μπορεί να επιτευχθεί την επόμενη πενταετία εφόσον δοθούν κίνητρα για την επιστροφή των καταθέσεων και ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία».

Όπως συγκεκριμένα τόνισαν οι ομιλητές, για το 2016 διαμορφώνονται θετικές συνθήκες καθώς προβλέπεται:

• Χρηματοδότηση ύψους 10,3 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω διαρθρωτικών ταμείων

• Πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 6,2 δισ. για την οικονομία μέσω εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης και

• Νέες άμεσες ξένες επενδύσεις από την ολοκλήρωση ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. ΟΛΠ, Περιφερειακά Αεροδρόμια).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρουσίασή τους, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές διαγράφονται θετικές καθώς έως το 2020 από τα διαρθρωτικά ταμεία θα διατεθούν πόροι περίπου 21 δισ. για επενδύσεις στην επιχειρηματικότητα, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην ενίσχυση της απασχόλησης, και στις αγροτικές ενισχύσεις. Παράλληλα, θετική αναμένεται η συμβολή του νέου αναπτυξιακού νόμου καθώς και των επενδυτικών κεφαλαίων που θα προκύψουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και αυτών που αναμένονται από άμεσες ξένες επενδύσεις ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας , των μεταφορών και του τουρισμού.

ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Από την πλευρά της η κ. Ευτυχία Κασελάκη τόνισε πως το τραπεζικό σύστημα μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση είναι κεφαλαιακά ισχυρό και φερέγγυο. Αναφερόμενη ειδικώς στην Τράπεζα Πειραιώς, η κ. Κασελάκη είπε πως «μετά την ανακεφαλαιοποίηση έχει πλέον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας περίπου 18%, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις υψηλές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί τα τελευταία χρόνια, δίνουν πλέον την ευχέρεια ενεργειών διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Αυτό είναι απαραίτητο για την απελευθέρωση ζωτικής σημασίας κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μιας αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας».

«Η μεγάλη πρόκληση τα επόμενα χρόνια -επεσήμανε η κ. Κασελάκη- είναι η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία προσθέτοντας ότι η ρευστότητα αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα και την εισροή πόρων που έχουν εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναπτυξιακό στοίχημα, είναι πώς θα συγκεραστεί η χρήση των πόρων αυτών με την τραπεζική χρηματοδότηση. Η Τράπεζα Πειραιώς, με βάση την παραδοσιακά ισχυρή παρουσία της στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, δημιουργεί τις δομές ώστε να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα λάβουν το μέγιστο δυνατό όφελος από τους διαθέσιμους διαρθρωτικούς πόρους. Η σημερινή συγκυρία, πέραν των παραδοσιακών δομών επιχειρηματικής τραπεζικής, απαιτεί την διαμόρφωση πλαισίου που να διευκολύνει τις επιχειρήσεις προς μια νέα αναπτυξιακή πορεία».

Στο πλαίσιο αυτό η κ. Κασελάκη παρουσίασε αναλυτικά το νέο Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Τραπεζικής που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τράπεζα. «Κεντρική ιδέα της Αναπτυξιακής Τραπεζικής που αφορά σε επενδύσεις σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας όπως οι υποδομές, ο τουρισμός, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, η καινοτομία, η τεχνολογία, καθώς και η παραγωγική εξωστρέφεια είναι -όπως είπε- η συγκέντρωση και ο συντονισμός όλων των παράλληλων απαιτούμενων δράσεων και η ενεργοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό να γίνει η ιδέα πράξη».

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, η Τράπεζα, με εξειδικευμένους συνεργάτες στα καταστήματά της, παρέχει ένα συνολικό πλέγμα προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να καλύψει το πλήρες εύρος των συναλλακτικών, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αναγκών τους. Σε ό,τι αφορά στα επενδυτικά επιχειρηματικά πλάνα, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει πλαίσιο για την υλοποίηση των σχεδίων που εντάσσονται στις δράσεις ΕΣΠΑ 2014 – 2020, βοηθώντας έτσι να μετατραπούν οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αντίστοιχα, η Τράπεζα υποστηρίζει ολοκληρωμένα και τους ιδιώτες πελάτες της παρέχοντας πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην συμβουλευτική υποστήριξη για τον οικονομικό τους προγραμματισμό.

Την εκδήλωση που συντόνισε η βοηθός γεν. διευθυντής της τράπεζας κ. Αναστ. Σεκέρη παρευρέθηκαν ο ανώτερος γενικός διευθυντής Ηλίας Μίλης, ο γεν. διευθυντής Βας. Κουτεντάκης, οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές Ευάγ. Ιωάννου και Γιώργος Γεωργόπουλος, ο αναπλ. Γενικός διευθυντής Αθ. Καρτσακλής, ο αντιπεριφερειάρχης Βασ. Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ Αχ. Νταβέλης, του Επιμελητηρίου Λάρισας Δημ. Αδάμ., εκπρόσωποι του οικονομικού επιμελητηρίου, στελέχη των υποκαταστημάτων της τράπεζας από Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία, δημοτικές αρχές, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους της οικονομίας, πελάτες της τράπεζας και πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε cocktail.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία / Γιώργος Νούλης