Γεωτρήσεις Πουλαράκης – 50 χρόνια εμπειρίας

Το Πουλαράκης γκρουπ γεωτρήσεις γιορτάζει τα 50 χρόνια και πραγματοποιεί ευκολίες πληρωμής σε όποιον αγρότη, κτηνοτρόφο, βιοτέχνη, εργοστασιάρχη κάνει γεώτρηση με το Πουλαράκης γκρουπ “Το δικό σας νερό”

  • Άνοιγμα σωλήνων γεωτρήσεων με σφαίρα
  • Τοποθέτηση και πλαστικών σωλήνων
  • Εγγύηση τα 50 χρόνια εμπειρίας μας
  • Γεωτρήσεις σε μικρούς και μεγάλους χώρους σε όλη την Ελλάδα

Πουλαράκης group

πουλαρακης εταιρεία2