Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο οδικό δίκτυο της Λίμνης Πλαστήρας

Εργασίες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών που έχει υποστεί το οδικό δίκτυο του οδικού κυκλώματος Λίμνης Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η σύμβαση του υποέργου «Βελτίωση – συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας – Οδικό κύκλωμα λίμνης Πλαστήρα», προϋπολογισμού 190.534,31 ευρώ με ΦΠΑ, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, επενδεδυμένων τάφρων και σωληνωτών οχετών καθώς και εργασίες ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία θα επιβλέψει και την κατασκευή του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.