Συνοδευτικά μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/ FEAD) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων συνάντηση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων που συμμετέχουν στη σύμπραξη ‘Αλληλεγγύης’ που απευθύνεται σε 11000 συμπολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Το θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας για το ρόλο και την σημασία των παράλληλων δράσεων (Συνοδευτικές- Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) στο πλαίσιο της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης του πληθυσμού που λαμβάνουν υπηρεσίες από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ/ FEAD.

Μετά από ενημέρωση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων  Δεληγιάννη Δημήτρη για την πορεία του προγράμματος και την εισήγηση της Διευθύντριας Πρόνοιας  Ζιώγας Ευθυμίας  συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  • Λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων και των υπηρεσιών που σχεδιάζονται για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ
  • Διαμόρφωση  ενιαίου τρόπου καταγραφής και τεκμηρίωσης των πεπραγμένων (υπηρεσίες υποστήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο)
  •  Συντονισμός όλων των εταίρων και διαμόρφωση ενός δικτύου αλληλεγγύης σε όλον τον νομό με στόχο μια ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των οικογενειών που καλύπτονται από το πρόγραμμα.
  • Ορισμός προσώπων αναφοράς για συνεργασία με κάθε εταίρο

Το Δήμο Φαρσάλων εκπροσώπησε ο συντονιστής υλοποίησης του προγράμματος στο Δήμο Κώστας Δερλός, πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. και η Ελένη Γκίτση, Προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμου του Δήμου Φαρσάλων.

Παρευρέθηκαν Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα.