Ως Τετάρτη συνδεδεμένη στο βαμβάκι, Μεγαλοβδόμαδο το τσεκ

Τους λογαριασμούς τους τσεκάρουν αυτές τις ημέρες οι παραγωγοί, καθώς οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνουν ότι θα γίνει η πληρωµή της συνδεδεµένης στο βαµβάκι και στα ζαχαρότευτλα τις τρεις πρώτες ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας.

Ακολούθως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda στο χρονοδιάγραµµα των πληρωµών, βάσει των πληροφοριών, µετά την κατανοµή των οριστικών δικαιωµάτων περίπου ως τις 10 Απριλίου, µέχρι τις 20 του µήνα τοποθετείται η πληρωµή, πρώτα της β’ δόσης της ενιαίας ενίσχυσης και κατόπιν του πρασινίσµατος, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόµενο να πιστωθούν ακόµα και τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Όσον αφορά το βαµβάκι, τόσο από το υπουργείο όσο και από τον οργανισµό πληρωµών θολό παραµένει ακόµα το ύψος στο οποίο θα κινηθεί η συνδεδεµένη. Υπήρξαν κάποιες διαρροές που µιλούσαν για συνδεδεµένη στα 71 µε 72 ευρώ το στρέµµα, υπολογίζοντας στις εκτάσεις και τα πληµυρισµένα χωράφια της βόρειας Ελλάδας, οι παραγωγοί των οποίων δεν αποζηµιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ.

Αυτό, αργότερα, φαίνεται ήρθε να το αναιρέσει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνης Μωϋσίδης, µιλώντας σε τηλεοπτικές εκποµπές, διευκρινίζοντας ότι «θα κυµανθεί στην ενδεικτική τιµή των 74,9 ευρώ το στρέµµα, όπως έχει ορίσει εδώ και αρκετούς µήνες µε σχετική εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο ίδιος, βέβαια, αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να προστεθούν και τα πληµµυρισµένα χωράφια της βόρειας Ελλάδας στις επιλέξιµες εκτάσεις, εφόσον αυτές θεωρηθούν σύννοµες, µετά τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους του οργανισµού.

Αντίθετα, για τα τεύτλα, µετά και τη δηµοσίευση της απόφασης, η ενίσχυση ανέρχεται στα 53 ευρώ το στρέµµα, αισθητά υψηλότερη από την τιµή αναφοράς (στα 37,4 ευρώ), καθώς η επιλέξιµη έκταση στα 46.044 στρέµµατα υπολείπεται της έκτασης αναφοράς (133.670 στρέµµατα).

Μέσα Απριλίου υπόλοιπα, µετά το Πάσχα τα ζωικά

Επόµενη δόση συνδεδεµένων αναµένεται µέχρι τα µέσα Απριλίου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία θα περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων βιοµηχανική ντοµάτα, ροδάκινα και πορτοκάλια. Ο ίδιος, βέβαια, απαντώντας στις αιτιάσεις για καθυστέρηση των εν λόγω πληρωµών, εξηγεί ότι «υπάρχουν τεχνικά ζητήµατα, τα οποία «οδηγούν» τις εν λόγω πιστώσεις, ενώ και η κατανοµή των οριστικών δικαιωµάτων αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή των συνδεδεµένων, καθώς πρόκειται για αλληλένδετες δραστηριότητες».

Αναφορικά µε τις συνδεδεµένες στο αιγοπρόβειο και τα βοοειδή, σύµφωνα µε τον κ. Μωυσίδη, γίνεται προσπάθεια να καταβληθούν την εβδοµάδα µετά το Πάσχα.

«Γεύση» από συνδεδεµένη πήραν σπαράγγια, ψυχανθή

Με µεγάλες αποκλίσεις προς τα κάτω, από τα ποσά που είχαν ανακοινωθεί, πιστώθηκαν οι 4 πρώτες συνδεδεµένες ενισχύσεις για σκληρό σιτάρι, όσπρια, ψυχανθή και σπαράγγια, σύµφωνα µε τη λίστα των πληρωµών που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µαζικά το µεσηµέρι της περασµένης Πέµπτης. Μεγάλοι «χαµένοι» οι παραγωγοί σπαραγγιών και κτηνοτροφικών ψυχανθών, πολλοί εκ των οποίων δεν περιλήφθηκαν στην πληρωµή, χωρίς µάλιστα να είναι γνωστό αν και πότε θα γίνει κάποια συµπληρωµατική πίστωση. Σοβαρό πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί σπαραγγιών των οποίων τα χωράφια πληµµύρισαν τον περασµένο Φεβρουάριο του 2015, οι οποίοι βγήκαν εκτός πληρωµής. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda από παραγωγούς Μακεδονίας και Θράκης, όσοι είχαν ζηµιές από πληµµύρες τον Φεβρουάριο του 2015, στη δήλωση καλλιέργειας «κλίκαραν» το πεδίο: «ανωτέρα βία», µε αποτέλεσµα σήµερα να µένουν εκτός πληρωµής για τις συνδεδεµένες.

Οι εν λόγω πιστώσεις, βάσει της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, εµφανίζεται ότι έγιναν στις 21 Μαρτίου, αν και οι παραγωγοί –σύµφωνα µε τους ίδιους – «είδαν» χρήµατα στους λογαριασµούς τους δύο µέρες αργότερα στις 23 του µήνα. Σηµειώνεται ότι ο οργανισµός είχε ανακοινώσει ότι θα πιστωθούν περίπου στα 9 εκατ. ευρώ για το σκληρό σιτάρι, 5 εκατ. για τα όσπρια, 7 εκατ. για τα ψυχανθή και 1,5 εκατ. ευρώ για τα σπαράγγια.

Πηγή: agronews.gr