Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του φυσικού αερίου στα Φάρσαλα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0177

Εργοτάξιο Φυσικού Αερίου

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0018

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0022

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0024

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0029

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0115

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0074

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0026

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0171

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0161

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0205

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0196

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-0216