Για τα προγράμματα ΕΣΠΑ ενημερώθηκαν οι γεωτεχνικοί

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσαν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Παράρτημα Κεντρικής  Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  και ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας με θέμα «Παρουσίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που ήδη έχουν ξεκινήσει και αφορούν Γεωτεχνικούς».

Η εξαιρετικά  ενδιαφέρουσα θεματολογία προσέλκυσε τους γεωτεχνικούς και η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Την εκδήλωση  χαιρέτησαν   ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Καλόγηρος και ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου  Λάρισας κ.  Δημήτρης Σοφολόγης .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν  τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ :

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ΤριτοβάθμιαςΕκπαίδευσης»

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Τα προγράμματα  παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν  από τoν κ. Αλέξανδρο Χωνά αντί της κας Κωνσταντίνας  Μιχαλοπούλου, Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ, τον κ. Μενέλαο Γαρδικιώτη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ , τον κ. Ρήγα Γιοβαννόπουλο, μέλος Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ και τον κ. Δημήτρη Κοτσιμπογεώργο,  Αντιπρόεδρο του  Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας.

Συγκεκριμένα, έγινε σαφές  σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι επενδυτές ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά. Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι δαπάνες που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριλάβουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια, ανάλογα με το πρόγραμμα που τους ταιριάζει, τα οικονομικά στοιχεία και τα χρονοδιαγράμματα που ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Επίσης αναφέρθηκαν οι  πρόσφατες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις προκηρύξεις των προγραμμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι οποίες αλλάζουν τα δεδομένα για ορισμένες περιπτώσεις.

Τέλος  παρουσιάστηκε αναλυτικά οι τρόπος μοριοδότησης του κάθε προγράμματος και αναλύθηκαν τα σημεία που πρέπει να προσέξουν  οι υποψήφιοι ώστε η πρόταση τους να λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία και να επιλεχθεί.

Η ημερίδα έκλεισε με τις απαντήσεις των εισηγητών στα ερωτήματα  των συναδέλφων γεωτεχνικών και συζήτηση.