Προκήρυξη 16 θέσεων εργασίας για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Σε προσλήψεις 16 ατόμων, για διάστημα 7 μηνών, θα προχωρήσει η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών της αναγκών. Πρόκειται για ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων, νυχτοφύλακες και προσωπικό καθαριότητας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη προβλέπει, 12 θέσεις εργασίας για ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων, 2 για νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων και ισάριθμους για την καθαριότητα. Και οι 16 θα εργαστούν στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και με χρονικό όριο απασχόληση την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!