Προκήρυξη 16 θέσεων εργασίας για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Σε προσλήψεις 16 ατόμων, για διάστημα 7 μηνών, θα προχωρήσει η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών της αναγκών. Πρόκειται για ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων, νυχτοφύλακες και προσωπικό καθαριότητας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη προβλέπει, 12 θέσεις εργασίας για ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων, 2 για νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων και ισάριθμους για την καθαριότητα. Και οι 16 θα εργαστούν στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και με χρονικό όριο απασχόληση την 31η Δεκεμβρίου 2016.