Ετοιμάζονται αλλαγές στις συνδεδεμένες και στην κατανομή του αποθέματος

Παράθυρο αλλαγών στις συνδεδεμένες ενισχύσεις καθώς και στην κατανομή ενιαίων ενισχύσεων από το εθνικό απόθεμα ανοίγεται το 2017, λόγω της ενδιάμεσης αναθεώρησης της νέας Κοινής αγροτικής Πολιτικής που ισχύει πλέον έως το 2020.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στην Βουλή, την Πέμπτη 24 Μαρτίου, κατά την διάρκεια συζήτησης της με αριθμό 679/21-3-2016 Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτού Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κυρίας Παναγιώτας Βράντζα προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Αναλυτικότερα, κατά την δευτερομιλία του ο υπουργός επεσήμανε πως η αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έγινε σύμφωνα με τις επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων και σήμερα υπάρχουν ορισμένες εκτιμήσεις που λένε ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα επανεξέτασης αυτών των επιλογών. Επίσης, λένε ότι το 2017, σύμφωνα με το άρθρο 53, μπορούμε να αναθεωρήσουμε αποφάσεις που έχουν σχέση με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και όχι με την κατανομή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Επίσης, σημείωσε πως η απόφαση του τρόπου σύγκλισης ελήφθη με σοβαρά μειονεκτήματα και κυρίως ως κριτήριο είχε την προσκόλληση στα ιστορικά δικαιώματα. Ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί, διότι δεν δίνει δυνατότητες εισδοχής στο επάγγελμα του αγρότη στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στην επαρχία.

Στην συνέχεια τόνισε ότι η αστοχία του εθνικού φακέλου στον τρόπο αντιμετώπισης των ιστορικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπιστεί δημιουργικά στην προοπτική της παραγωγής και στη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων. Για τον λόγο αυτό, και για καλύτερη προετοιμασία της αναθεώρησης, ανέφερε πως έχει συσταθεί ειδική ομάδα.

Σύμφωνα μάλιστα με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το απόθεμα, γίνεται χορήγηση του εθνικού αποθέματος στους γεωργούς νεαρής ηλικίας που μόλις αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό, τόνισε πως σε αυτές τις δύο κατηγορίες, δηλαδή στο απόθεμα και την κατανομή της βασικής ενίσχυσης, θα υπάρξει από την πλευρά του υπουργείου ουσιαστική παρέμβαση, για την οποία ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Όταν η αξία των δικαιωμάτων που ήδη κατέχει ένας νεαρός γεωργός ή ένας νεοεισερχόμενος γεωργός είναι χαμηλότερη από τον μέσο περιφερειακό όρο, τότε οι ετήσιες μοναδιαίες αξίες αυτών των δικαιωμάτων θα αυξηθούν στο όριο του εθνικού αποθέματος ως τον μέσο όρο της περιφέρειας τουλάχιστον, για να μπορέσουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τους συγκεκριμένους νέους. Η αύξηση αυτή δεν εφαρμόστηκε κατά την έκδοση των προσωρινών δικαιωμάτων, αλλά θα εφαρμοστεί τώρα στην έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων.

Καταλήγοντας, είπε πως «Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση του εθνικού αποθέματος θα έχει ορισμένους κανόνες διαφάνειας, μέσω της Ομάδας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης θα ενημερώνεται με πλήρη στοιχεία για το πού πάει το εθνικό απόθεμα, πώς γίνεται η διαχείρισή του, γιατί οι αρχές της διαφάνειας και διαχείρισης σύμφωνης με τον Κανονισμό θα κυριαρχήσουν διότι είναι αυτές που και μας δημιουργούν ένα πλαίσιο μη καταβολής προστίμων, καταλογισμών, αλλά και ταυτόχρονα δικαιότερης κατανομής και διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων».

Πηγή: paseges.gr