Προγνωστικά Σαββάτου

Το πρακτορείο Δημόπουλος προτείνει για σήμερα Σάββατο

2343  ΑΒΕΛΙΝΟ -ΚΡΟΤΟΝΕ Χ

2344  ΑΣΚΟΛΙ – ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ Χ

2345 ΚΟΜΟ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ Χ

2348  ΜΟΝΤΕΝΑ – ΚΑΛΙΑΡΙ Χ

2350  ΤΕΡΝΑΝΑ – ΠΕΣΚΑΡΑ Χ

Σύστημα 3-4-5