Παρουσίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για Γεωτεχνικούς

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. )σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας  και το Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας  θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που μπορούν να αξιοποιηθούν από γεωτεχνικούς. Στις παρουσιάσεις των προγραμμάτων θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του προγράμματος, οι δαπάνες που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα, οι τρόποι χρηματοδότησης των επενδύσεων και ο τρόπος μοριοδότησης των προτάσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου και ώρα 16:30

Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  (Καψούρη 4, Λάρισα ) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 16:30 – 17:00 Προσέλευση
 • 17:00 – 17:30  Χαιρετισμοί
 • Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , Μάμαλης Σπύρος
 • Πρόεδρος  Δ.Ε. Παρ/τος Κεντρικής Ελλάδας, Καλόγηρος Κωνσταντίνος
 • Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου  Λάρισας,  Σοφολόγης Δημήτρης
 • 17:30 – 18:00 Παρουσίαση Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 18:00 – 18:30 Παρουσίαση Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
 • 18:30 – 19:00 Παρουσίαση Προγράμματος«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών
 • επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
 • 19:00 – 19:30 Ερωτήσεις

Εισηγητές στις παρουσιάσεις θα είναι:

 • κ. Γαρδικιώτης Μενέλαος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 • κ. Γιοβαννόπουλος Ρήγας, Μέλος  Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 • κ. Κοτσιμπογεώργος Δημήτρης,  Αντιπρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας