Εκδήλωση για την διαχείριση των Κόκκινων Δανείων – Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση στις 7-4-2016 και ώρα 18.00. στην αίθουσα του  2ου ορόφου του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44) , με ομιλητή τον Dr. Λιακόπουλο Ευστάθιο, διακεκριμένο σύμβουλο επιχειρήσεων, σε μια ομιλία με βασικό άξονα τη διαχείριση των Κόκκινων Δανείων.

Σκοπός εκδήλωσης:

Η κρίση, με τη δυσχέρεια που διαμόρφωσε στο τομέα της ρευστότητας, μεγιστοποίησε τη σημασία της, αναδεικνύοντας τον τομέα ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα βιωσιμότητας. Η  διάρκεια των οικονομικών δυσχερειών, διαμόρφωσε χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 73 δις οι οποίες χαρακτηρίζονται επισήμως πλέον ως «Κόκκινα Δάνεια». Το μέγεθος αυτό και η σημασία του για την ελληνική οικονομία αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα έχει διαμορφώσει μια νέα αναγκαιότητα και κινητοποίηση στη διαδικασία της ρύθμισης – τακτοποίησης αυτών των οφειλών. Ήδη υπάρχει επίσημος κώδικας δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και σχετική κινητοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Θεματολογία:

Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν:

 

  • Λόγοι που οδηγηθήκαμε στα κόκκινα δάνεια.
  • Θεραπευτικές μέθοδοι και πρόληψη.
  • Ορισμός κόκκινων δανείων- κώδικας δεοντολογίας.
  • Προσέγγιση της ιδανικής μορφής ρύθμισης (ανά περίπτωση)
  • Πώς καταλήγουμε στην πλέον συμφέρουσα λύση για την επιχείρηση; Πώς την αξιολογούμε;
  • Πώς διαμορφώνουμε και παρουσιάζουμε ένα τέτοιο αίτημα στα πιστωτικά ιδρύματα;

Παραδείγματα.

Οφέλη:

  • Οι συμμετέχοντες δε θα μάθουν μόνο μια στείρα θεωρητική προσέγγιση οικονομικής ανάλυσης, αλλά για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν πρακτικές αναδιάρθρωσης και εξέλιξης βιωσιμότητας με πραγματικά παραδείγματα.
  • Θα ακολουθήσει ελεύθερος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς,

Ο  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  Λάρισας