Καινοτοµίες και Τεχνολογίες που χτίζουν «έξυπνες» πόλεις

Το Smart Cities Conference 2016 πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχή χρονιά την 1η Μαρτίου 2016, στο Αμφιθέατρο OTEAcademy στην Αθήνα και αποτέλεσε τη δυναμική ετήσια συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη «έξυπνων» και βιώσιμων πόλεων.

Στο συνέδριο αναδείχθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις, καινοτομίες και τάσεις, μεταφέρθηκε τεχνογνωσία από καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και συζητήθηκαν οι προκλήσεις των καιρών, οι λύσεις για καλύτερη και πιο ασφαλή ζωή στις πόλεις, οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και αειφορία.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΘΕΛΟΥΡΑ

Άλλωστε, πρόσφατα συμπεράσματα έρευνας του ΟΑΣΑ δείχνουν ότι μέχρι το 2030 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επείγον το να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής και της προστασίας του κλίματος.

Ομιλητές ήταν οι José Antonio Teixeira Vitienes, CEO of Innovation of the City of Santander της Ισπανίας και εκπρόσωποι από τους Δήμους Τρικάλων, Λάρισας, Κοζάνης, Παπάγου-Χολαργού, Κορυδαλλού, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Θήρας, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, SciFY, ΔΑΕΜ, ΚΑΠΕ, ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α., ERICSSON.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ελληνική και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις «ευφυείς» πόλεις, η σύνδεση των κτηρίων στα «ευφυή δίκτυα» (Smart Grids), η αξιοποίηση του Cloud Computing και των συναφών υπηρεσιών διαχείρισης και ανάλυσης, «ευφυή» συστήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κάθε λογής εμπορευματικές μεταφορές, στην πολιτική προστασία και πολλούς άλλους ζωτικούς τομείς του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και τρόποι χρηματοδότησης των έργων.

Τον Δήμο Φαρσάλων εκπροσώπησε η Ειδική Συνεργάτις του Δημάρχου Ηλέκτρα Θελούρα. Συγκεκριμένα, η Ηλέκτρα Θελούρα παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου ενέργειας του Δήμου για το χρονικό διάστημα 2011-2020, που έχει εγκριθεί από την πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων”.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 2