Ευρωπαικό βραβείο νέων αγροτών 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΟΔΗΓΙΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει το 3ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Νέων Αγροτών 2016 στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν Ευρωπαίοι νέοι αγρότες μέχρι 40 ετών.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) είναι ο φορέας υποστήριξης και εκπροσώπησης των Ελληνικών συμμετοχών και διοργανώνει το Εθνικό διαγωνισμό
Ο σκοπός του βραβείου είναι να προώθηση μία θετική εικόνα για τους νέους αγρότες και να αναδείξει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από καινοτομία, βιωσιμότητα και προσανατολισμό στην αγορά.
Κριτήρια:

 1. Χρήση νέας τεχνολογίας, σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή.
  Η καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει τρόπο εργασίας, μεθόδους οργάνωσης ή την εισαγωγή νέων μορφών τεχνολογίας που επιφέρουν αλλαγές σε σχέση με την υπάρχουσα τεχνολογία. Η καινοτομία μπορεί επίσης να αποτελείται από την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό μίας παραδοσιακής τεχνολογίας.
  Η καινοτομία σε μία περιοχή, μπορεί να περιλαμβάνει μεθόδους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον παρελθόν στην συγκεκριμένη περιοχή.
 2. Μεταφορά καινοτομίας
  Η καινοτομία δεν πρέπει να περιορίζεται σε ένα μόνο αγρόκτημα, αλλά θα πρέπει να έχει αντίκτυπο ή επιπτώσεις σε όλες τις εκμεταλλεύσεις στον ίδιο τομέα της παραγωγής, την περιοχή ή τις σχέσεις μιας περιοχής με τον έξω κόσμο.
  Η καινοτομία δεν πρέπει να επηρεάζει μόνο την παραγωγή στο αγρόκτημα, αλλά και τη συσκευασία των προϊόντων και τα κανάλια διανομής και εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα.
 3. Διατηρήσιμη- Βιώσιμη καινοτομία
  Η καινοτομία πρέπει να είναι οικονομικά ή / και κοινωνικά βιώσιμη. Η καινοτομία πρέπει να έχει μια ορισμένη διάρκεια ζωής και θα πρέπει να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, προκειμένου να έχει επίδραση, αντί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  Τα βραβεία
  Θα απονεμηθούν 3 βραβεία:
  • Καλύτερο πρόγραμμα
  • Πιο βιώσιμο πρόγραμμα
  • Πιο καινοτόμο πρόγραμμα

Η αίτηση

Στη συνέχεια θα βρείτε την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε στα Ελληνικά. Επισυνάπτεται και η αίτηση στα Αγγλικά για την δική σας βοήθεια (δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί, αλλά θα είναι υποστηρικτικό της υποψηφιότητάς σας αν το κάνετε).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά:

Από μία περίληψη 2 σελίδων στα αγγλικά.

1) Από μία περίληψη 2 σελίδων στα αγγλικά
2) Φωτογραφίες, φυλλάδια και υποστηρικτικό υλικό.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο email greek.young.farmers@gmail.com μέχρι το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00.

10403243_662794307130034_8898160767784932804_n